3Philadelphia chromozom pozitivní chronická myeloidní leukémie

BCR-ABL pozitivní chronická myeloidní leukémie

3 léků registrovaných v EU

3 léků hrazených v ČR

0 léky žádají o první úhradu

Název léku: TASIGNA

Účinná látka: nilotinib

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk
 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

19.11.2007

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.7.2008 (po 225 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Nilotinib o síle 200 mg je hrazen v léčbě chronické a akcelerované fáze chronické myeloidní leukémie (CML) s přítomností philadelphského chromozomu (Ph chromozom) dospělých pacientů, kteří jsou rezistentní nebo nesnášeli předcházející léčbu zahrnující imatinib. Terapie je hrazena do progrese onemocnění nebo do nepřijatelných projevů toxicity.

Nilotinib o síle 150mg je hrazen v léčbě pacientů s nově diagnostikovanou bcr-abl pozitivní (Ph+) chronickou myeloidní leukémií (CML), u nichž na základě anamnézy, cíle léčby a aktuálního zdravotního stavu popsaných v klinické dokumentaci není ošetřujícím lékařem indikováno použití imatinibu. Terapie je hrazena do progrese onemocnění nebo selhání léčby.

Název léku: SPRYCEL

Účinná látka: dasatinib

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk
 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk

Tento lék je také registrován k léčbě:

Lymfoblastová leukémie nebo lymfom z buněčných prekurzorů
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci, nebo byla úhrada zrušena

Registrován v EU:

20.11.2006

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

20.11.2006

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.5.2008 (po 528 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Dasatinib je hrazen jako léčba 2. linie po selhání či intoleranci léčby imatinibem nebo nilotinibem při chronické myeloidní leukémii a) v chronické fázi, b) v akcelerované fázi, c) v myeloblastickém nebo lymfoblastickém zvratu. Léčba je hrazena do progrese onemocnění.

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk

Tento lék je také registrován k léčbě:

Myelodysplastické nebo myeloproliferativní onemocnění
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci, nebo byla úhrada zrušena

Registrován v EU:

28.11.2006

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Hypereosinofilní syndrom
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci, nebo byla úhrada zrušena

Registrován v EU:

28.11.2006

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Lymfoblastová leukémie nebo lymfom z buněčných prekurzorů
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci, nebo byla úhrada zrušena

Registrován v EU:

13.9.2006

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Dermatofibrosarkom
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci, nebo byla úhrada zrušena

Registrován v EU:

13.9.2006

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Stromální nádory zažívacího traktu
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

24.5.2002

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.5.2008 (po 2 169 dnech)
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

7.11.2001

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.5.2008 (po 2 367 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Imatinib je hrazen: v léčbě pacientů s nově diagnostikovanou bcr-abl pozitivní (Ph+) chronickou myeloidní leukémií (CML) v chronické fázi onemocnění, v akcelerované fázi onemocnění nebo v blastické krizi, u nichž na základě anamnézy, cíle léčby a aktuálního zdravotního stavu popsaných v klinické dokumentaci není ošetřujícím lékařem indikováno použití nilotinibu 150 mg. Terapie je hrazena do progrese onemocnění nebo selhání léčby. Účinnost imatinibu je hodnocena podle stupně celkové hematologické, cytogenetické a/nebo molekulární odpovědi a přežívání bez progrese onemocnění.

Přípravek GLIVEC je hrazen: 1. v léčbě dospělých pacientů s pozitivními Kit (CD 117) inoperabilními nebo metastatickými maligními stromálními nádory zažívacího traktu (GIST). V případě nedostatečného efektu léčby je možné zvýšit dávku imatinibu až na 800 mg. U těchto nemocných je léčba hrazena až do progrese při léčbě dávkou 800 mg. 2. v adjuvantní léčbě dospělých pacientů s vysokým rizikem recidivy dle AFIP po R0 či R1 resekci Kit (CD 117) pozitivního GIST nádoru, kteří vykazují ECOG performance status 0-2. Terapie je hrazena nejdéle po dobu 36 měsíců. Účinnost imatinibu je hodnocena podle stupně objektivní odpovědi u pacientů s inoperabilním a/nebo metastatickým GIST.