8Karcinom prostaty

8 léků registrovaných v EU

4 léků hrazených v ČR

1 léky žádají o první úhradu

Název léku: NUBEQUA

Účinná látka: darolutamide

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  Probíhá správní řízení o stanovení výše a podmínek první úhrady

  Registrován v EU:

  27.3.2020

  Žádost o první úhradu:

  2.6.2020

  První úhrada v ČR:

  -

  Tato indikace Karcinom prostaty není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

  Název léku: TOOKAD

  Účinná látka: padeliporfin

  Příbalová informace

  Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Detail léku na Olécích.cz

  Mapa léku v EU

  Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  • de
  • hu
  • it
  • lv
  • pt
  • at
  • be
  • bg
  • cy
  • cz
  • de
  • dk
  • ee
  • es
  • fi
  • fr
  • gb
  • gr
  • hr
  • hu
  • ie
  • it
  • lt
  • lu
  • lv
  • mt
  • nl
  • pl
  • pt
  • ro
  • se
  • si
  • sk
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci, nebo byla úhrada zrušena

  Registrován v EU:

  10.11.2017

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -

  Tato indikace Karcinom prostaty není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

  Název léku: XTANDI

  Účinná látka: enzalutamide

  Příbalová informace

  Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Detail léku na Olécích.cz

  Mapa léku v EU

  Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  • at
  • be
  • bg
  • cy
  • cz
  • de
  • dk
  • ee
  • es
  • fi
  • fr
  • gb
  • gr
  • hr
  • hu
  • ie
  • it
  • lt
  • lu
  • lv
  • nl
  • pl
  • pt
  • ro
  • se
  • si
  • sk
  • at
  • be
  • bg
  • cy
  • cz
  • de
  • dk
  • ee
  • es
  • fi
  • fr
  • gb
  • gr
  • hr
  • hu
  • ie
  • it
  • lt
  • lu
  • lv
  • mt
  • nl
  • pl
  • pt
  • ro
  • se
  • si
  • sk
  Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

  Registrován v EU:

  21.6.2013

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  1.11.2014 (po 498 dnech)

  Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Enzalutamid je hrazen 1) u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty se stavem výkonnosti 0-2 dle ECOG dříve léčených docetaxelem, u kterých došlo k progresi onemocnění. Pacienti mohou být předléčeni jednou až dvěma liniemi chemoterapie. Léčba je hrazena do progrese onemocnění (progrese onemocnění dle kritérií RECIST nebo výskytu nepříznivé skeletální příhody), 2) u asymptomatických či mírně symptomatických pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty a se stavem výkonnosti 0-1 dle ECOG po selhání androgenní deprivační terapie, u nichž dosud nebyla chemoterapie klinicky indikována. Léčba je hrazena do progrese onemocnění dle kritérií RECIST.

  Enzalutamid je hrazen 1) u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty se stavem výkonnosti 0-2 dle ECOG dříve léčených docetaxelem, u kterých došlo k progresi onemocnění. Pacienti mohou být předléčeni jednou až dvěma liniemi chemoterapie. Léčba je hrazena do progrese onemocnění (progrese onemocnění dle kritérií RECIST nebo výskytu nepříznivé skeletální příhody), 2) u asymptomatických či mírně symptomatických pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty a se stavem výkonnosti 0-1 dle ECOG po selhání androgenní deprivační terapie, u nichž dosud nebyla chemoterapie klinicky indikována. Léčba je hrazena do progrese onemocnění dle kritérií RECIST.

  Název léku: ZYTIGA

  Účinná látka: abiraterone

  Příbalová informace

  Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Detail léku na Olécích.cz

  Mapa léku v EU

  Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  • at
  • be
  • bg
  • cy
  • cz
  • de
  • dk
  • ee
  • es
  • fi
  • fr
  • gb
  • gr
  • hr
  • hu
  • ie
  • it
  • lt
  • lu
  • lv
  • nl
  • pl
  • pt
  • ro
  • se
  • si
  • sk
  • at
  • be
  • bg
  • cy
  • cz
  • de
  • dk
  • ee
  • es
  • fi
  • fr
  • gb
  • gr
  • hr
  • hu
  • ie
  • it
  • lt
  • lu
  • lv
  • mt
  • nl
  • pl
  • pt
  • ro
  • se
  • si
  • sk
  Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

  Registrován v EU:

  5.9.2011

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  1.7.2013 (po 665 dnech)

  Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Abirateron acetát je hrazen v kombinaci s prednisonem nebo prednisolonem 1) u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty se stavem výkonnosti 0-2 dle ECOG dříve léčených docetaxelem, u kterých došlo k progresi onemocnění. Pacienti mohou být předléčeni jednou až dvěma liniemi chemoterapie (docetaxelem). Léčba je hrazena do progrese onemocnění (rentgenologické progrese nebo výskytu nepříznivé skeletální příhody) 2) u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty se stavem výkonnosti dle ECOG 0-1, kteří jsou asymptomatičtí nebo mírně symptomatičtí po selhání androgenní deprivační léčby a u nichž dosud nebyla chemoterapie klinicky indikována, a u nichž bolest způsobená maligním onemocněním dosahuje na škále BPI (Brief Pain Inventory) pouze hodnot 0-1 (tj. bez symptomů bolesti). Terapie abirateronem je hrazena do progrese onemocnění. 3) v kombinaci s androgen deprivační terapií (ADT) u pacientů s nově diagnostikovaným metastatickým hormonálně senzitivním karcinomem prostaty (mHSPC) s vysokým rizikem (podmínka splnění 2 ze 3 následujících kritérií: Gleason skóre větší nebo rovno 8, přítomnost 3 a více kostních metastáz, přítomnost viscerálních metastáz), kteří ADT dosud nebyli léčeni nebo u nichž byla léčba zahájena během posledních 3 měsíců, o stavu výkonnosti ECOG PS 0-1. Léčba je hrazena do progrese (klinické nebo radiologické) nebo do výskytu nezvládnutelné toxicity.

  Název léku: JEVTANA

  Účinná látka: cabazitaxel

  Příbalová informace

  Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Detail léku na Olécích.cz

  Mapa léku v EU

  Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  • at
  • be
  • bg
  • cy
  • cz
  • de
  • dk
  • ee
  • es
  • fi
  • fr
  • gb
  • gr
  • hr
  • hu
  • it
  • lt
  • lu
  • lv
  • nl
  • pt
  • ro
  • si
  • sk
  Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

  Registrován v EU:

  17.3.2011

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  1.6.2013 (po 807 dnech)

  Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Kabazitaxel v kombinaci s prednisonem nebo prednisolonem je hrazen v terapii metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty pacientům se stavem výkonnosti ECOG 0-1 dříve léčeným režimem obsahujícím docetaxel. Pacienti mohou být předléčeni jednou až dvěma liniemi chemoterapie (docetaxelem). Léčba je hrazena do progrese onemocnění (progrese PSA nebo bolesti nebo rentgenologické progrese nádoru nebo výskytu nepříznivé skeletální příhody), maximálně však do 10 podaných cyklů léčivého přípravku. Přípravek není hrazen pacientům s periferní neuropatií nebo stomatitidou 2. či vyššího stupně a pacientům se závažnými komorbiditami (včetně duplicitních malignit).

  Název léku: FIRMAGON

  Účinná látka: degarelix

  Příbalová informace

  Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Detail léku na Olécích.cz

  Mapa léku v EU

  Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  • at
  • be
  • cy
  • cz
  • de
  • dk
  • es
  • fi
  • fr
  • gb
  • gr
  • hr
  • hu
  • ie
  • it
  • lu
  • lv
  • nl
  • pl
  • pt
  • ro
  • se
  • si
  • sk
  Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

  Registrován v EU:

  17.2.2009

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  1.1.2013 (po 1 414 dnech)

  Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Degarelix o síle 80 mg je hrazen v pokračující terapii navazující na úvodní dávku degarelixu (240 mg) v terapii nemocných s karcinomem prostaty, a to: 1) v neoadjuvanci před radioterapií či konkomitantně s ní u primárně lokálně pokročilého karcinomu prostaty 2) při biochemickém relapsu po radikální prostatektomii nebo radioterapii po dobu maximálně 6 měsíců 3) jako součást androgenní deprivace u lokálně pokročilého karcinomu prostaty u nemocných s vysokou hodnotou PSA, u kterých není vhodné lokální řešení s kurativním záměrem (chirurgický zákrok nebo radioterapie), kontinuální monoterapie nesmí přesáhnout 3 roky 4) jako součást androgenní deprivace u metastatického karcinomu prostaty TxNxM1, kontinuální monoterapie nesmí přesáhnout 3 roky Z prostředků veřejného zdravotního pojištění není přípravek hrazen u symptomatických pacientů s mnohočetnou generalizací a v neoadjuvantní léčbě před radikální prostatektomií (RAPE).

  Degarelix o síle 120 mg je hrazen jako úvodní dávka v terapii nemocných s karcinomem prostaty, a to: 1) v neoadjuvanci před radioterapií či konkomitantně s ní u primárně lokálně pokročilého karcinomu prostaty 2) při biochemickém relapsu po radikální prostatektomii nebo radioterapii po dobu maximálně 6 měsíců 3) jako součást androgenní deprivace u lokálně pokročilého karcinomu prostaty u nemocných s vysokou hodnotou PSA, u kterých není vhodné lokální řešení s kurativním záměrem (chirurgický zákrok nebo radioterapie), kontinuální monoterapie nesmí přesáhnout 3 roky 4) jako součást androgenní deprivace u metastatického karcinomu prostaty TxNxM1, kontinuální monoterapie nesmí přesáhnout 3 roky Z prostředků veřejného zdravotního pojištění není přípravek hrazen u symptomatických pacientů s mnohočetnou generalizací a v neoadjuvantní léčbě před radikální prostatektomií (RAPE).

  Název léku: DOCETAXEL ZENTIVA

  Příbalová informace

  Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Detail léku na Olécích.cz

  Mapa léku v EU

  Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  • de
  • hu
  • it
  • lt
  • lv
  • pt
  • ro

  Tento lék je také registrován k léčbě:

  Karcinom hlavy a krku
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci, nebo byla úhrada zrušena

  Registrován v EU:

  20.4.2007

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Nemalobuněčný karcinom plic
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci, nebo byla úhrada zrušena

  Registrován v EU:

  20.4.2007

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Adenokarcinom
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci, nebo byla úhrada zrušena

  Registrován v EU:

  20.4.2007

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Karcinom žaludku
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci, nebo byla úhrada zrušena

  Registrován v EU:

  20.4.2007

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Karcinom prsu
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci, nebo byla úhrada zrušena

  Registrován v EU:

  20.4.2007

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci, nebo byla úhrada zrušena

  Registrován v EU:

  20.4.2007

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -

  Tato indikace Karcinom prostaty není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

  Název léku: TAXOTERE

  Příbalová informace

  Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Detail léku na Olécích.cz

  Mapa léku v EU

  Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  • at
  • be
  • bg
  • cy
  • cz
  • de
  • dk
  • es
  • fr
  • gb
  • gr
  • hr
  • hu
  • it
  • lt
  • lu
  • lv
  • nl
  • pt
  • ro
  • se
  • si
  • at
  • be
  • bg
  • cy
  • cz
  • de
  • dk
  • ee
  • es
  • fi
  • fr
  • gb
  • gr
  • hr
  • hu
  • ie
  • it
  • lt
  • lu
  • lv
  • mt
  • nl
  • pl
  • pt
  • ro
  • se
  • si
  • sk

  Tento lék je také registrován k léčbě:

  Karcinom hlavy a krku
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci, nebo byla úhrada zrušena

  Registrován v EU:

  23.10.2006

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Adenokarcinom
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci, nebo byla úhrada zrušena

  Registrován v EU:

  27.4.2006

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Karcinom žaludku
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci, nebo byla úhrada zrušena

  Registrován v EU:

  27.4.2006

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Nemalobuněčný karcinom plic
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci, nebo byla úhrada zrušena

  Registrován v EU:

  20.1.2000

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Karcinom prsu
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci, nebo byla úhrada zrušena

  Registrován v EU:

  7.10.1996

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci, nebo byla úhrada zrušena

  Registrován v EU:

  20.10.2004

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -

  Tato indikace Karcinom prostaty není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.