9Akutní myeloidní leukémie

9 léků registrovaných v EU

4 léků hrazených v ČR

1 léky žádají o první úhradu

Název léku: ONUREG

Účinná látka: azacitidine

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci, nebo byla úhrada zrušena

  Registrován v EU:

  17.6.2021

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -

  Tato indikace Akutní myeloidní leukémie není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

  Název léku: VENCLYXTO

  Účinná látka: venetoclax

  Příbalová informace

  Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Detail léku na Olécích.cz

  Mapa léku v EU

  Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  • at
  • be
  • bg
  • cy
  • cz
  • de
  • dk
  • ee
  • es
  • fi
  • fr
  • gb
  • gr
  • hr
  • hu
  • ie
  • it
  • lt
  • lu
  • lv
  • nl
  • pl
  • pt
  • ro
  • se
  • si
  • sk
  • at
  • be
  • bg
  • cy
  • cz
  • de
  • dk
  • ee
  • es
  • fi
  • fr
  • gb
  • gr
  • hr
  • hu
  • ie
  • it
  • lt
  • lu
  • lv
  • mt
  • nl
  • pl
  • pt
  • ro
  • se
  • si
  • sk

  Tento lék je také registrován k léčbě:

  Chronická b-buněčná lymfocytární leukémie
  Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

  Registrován v EU:

  5.12.2016

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  1.4.2020 (po 1213 dnech)
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci, nebo byla úhrada zrušena

  Registrován v EU:

  19.5.2021

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -

  Tato indikace Akutní myeloidní leukémie není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

  Příbalová informace

  Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Detail léku na Olécích.cz

  Mapa léku v EU

  Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  • hr
  • hu
  • it
  • pt

  Tento lék je také registrován k léčbě:

  Mnohočetný myelom
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci, nebo byla úhrada zrušena

  Registrován v EU:

  16.11.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Hodgkinův lymfom
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci, nebo byla úhrada zrušena

  Registrován v EU:

  16.11.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Non-hodgkinský lymfom
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci, nebo byla úhrada zrušena

  Registrován v EU:

  16.11.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Lymfoblastová leukémie nebo lymfom z buněčných prekurzorů
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci, nebo byla úhrada zrušena

  Registrován v EU:

  16.11.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Neuroblastom
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci, nebo byla úhrada zrušena

  Registrován v EU:

  16.11.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Karcinom vaječníku
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci, nebo byla úhrada zrušena

  Registrován v EU:

  16.11.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Transplantace hematopoetických progenitorových buněk
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci, nebo byla úhrada zrušena

  Registrován v EU:

  16.11.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Karcinom prsu
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci, nebo byla úhrada zrušena

  Registrován v EU:

  16.11.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci, nebo byla úhrada zrušena

  Registrován v EU:

  16.11.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -

  Tato indikace Akutní myeloidní leukémie není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

  Název léku: DAURISMO

  Účinná látka: glasdegib

  Příbalová informace

  Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Detail léku na Olécích.cz

  Mapa léku v EU

  Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  • at
  • de
  • dk
  • fi
  • gb
  • gr
  • hu
  • lv
  • pt
  • ro
  • sk
  Probíhá správní řízení o stanovení výše a podmínek první úhrady

  Registrován v EU:

  26.6.2020

  Žádost o první úhradu:

  27.7.2021

  První úhrada v ČR:

  -

  Tato indikace Akutní myeloidní leukémie není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

  Název léku: XOSPATA

  Účinná látka: gilteritinib

  Příbalová informace

  Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Detail léku na Olécích.cz

  Mapa léku v EU

  Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  • at
  • be
  • bg
  • cz
  • de
  • dk
  • fi
  • fr
  • gb
  • hr
  • hu
  • it
  • lu
  • lv
  • nl
  • pt
  • ro
  • se
  • si
  Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

  Registrován v EU:

  24.10.2019

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  1.6.2021 (po 586 dnech)

  Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Gilteritinib je hrazen jako monoterapie k léčbě dospělých pacientů s relabující akutní myeloidní leukemii s mutací FLT3 (typu FLT3-ITD nebo FLT3-TKD), v prvním relapsu onemocnění. Jedná se o pacienty o dobrém stavu výkonnosti, ECOG 0-1. Pacienti nesmějí vykazovat primární refrakteritu k předchozí léčbě (nedosažení odpovědi dostatečné pro provedení transplantace) a mutace FLT3 musí být prokázána před zahájením léčby gilteritinibem. Terapie je hrazena do progrese onemocnění, provedení transplantace hematopoetických kmenových buněk či do nepřijatelné toxicity dle toho, co nastane dříve.

  Název léku: VYXEOS

  Účinná látka: daunorubicin / cytarabine

  Příbalová informace

  Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Detail léku na Olécích.cz

  Mapa léku v EU

  Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  • at
  • de
  • dk
  • fi
  • fr
  • gb
  • hu
  • it
  • lv
  • nl
  • pt
  • at
  • be
  • bg
  • cy
  • cz
  • de
  • dk
  • ee
  • es
  • fi
  • fr
  • gb
  • gr
  • hr
  • hu
  • ie
  • it
  • lt
  • lu
  • lv
  • mt
  • nl
  • pl
  • pt
  • ro
  • se
  • si
  • sk
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci, nebo byla úhrada zrušena

  Registrován v EU:

  23.8.2018

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -

  Tato indikace Akutní myeloidní leukémie není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

  Název léku: MYLOTARG

  Účinná látka: gemtuzumab ozogamicin

  Příbalová informace

  Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Detail léku na Olécích.cz

  Mapa léku v EU

  Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  • at
  • be
  • bg
  • cy
  • cz
  • de
  • dk
  • es
  • fi
  • fr
  • gb
  • gr
  • hr
  • hu
  • it
  • lt
  • lu
  • lv
  • pt
  • ro
  • si
  • sk
  Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

  Registrován v EU:

  19.4.2018

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  1.6.2020 (po 774 dnech)

  Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Gemtuzumab ozogamicin je hrazen v kombinaci s cytarabinem a daunorubicinem u pacientů starších 15 let s dříve neléčenou de novo CD33-pozitivní primární akutní myeloidní leukémií, kteří mají příznivé (favourable) nebo střední (intermediate) cytogenetické riziko a stav výkonnosti 0-1 dle ECOG (stav výkonnosti ECOG 2 je přípustný, pouze pokud pacient netrpí významnými komorbiditami s významným vlivem na očekávanou délku života a jeho srdeční funkce je v normě), s výjimkou akutní promyelotické leukémie. Gemtuzumab ozogamicin je hrazen během 1. indukční fáze terapie a u pacientů, kteří dosáhli kompletní remise, následně též maximálně ve dvou fázích konsolidační terapie.

  Název léku: RYDAPT

  Účinná látka: midostaurin

  Registrován k léčbě:

  mastocytóza

  Příbalová informace

  Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Detail léku na Olécích.cz

  Mapa léku v EU

  Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  • at
  • be
  • bg
  • cy
  • cz
  • de
  • dk
  • ee
  • es
  • fi
  • fr
  • gb
  • gr
  • hr
  • hu
  • it
  • lt
  • lu
  • lv
  • nl
  • pl
  • pt
  • ro
  • se
  • si
  • sk
  • at
  • be
  • bg
  • cy
  • cz
  • de
  • dk
  • ee
  • es
  • fi
  • fr
  • gb
  • gr
  • hr
  • hu
  • ie
  • it
  • lt
  • lu
  • lv
  • mt
  • nl
  • pl
  • pt
  • ro
  • se
  • si
  • sk

  Tento lék je také registrován k léčbě:

  Mastocytóza
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci, nebo byla úhrada zrušena

  Registrován v EU:

  18.9.2017

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

  Registrován v EU:

  18.9.2017

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  1.3.2019 (po 529 dnech)

  Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Midostaurin je hrazen u dospělých pacientů ve stavu výkonnosti 0-1 dle ECOG (bez významných komorbidit) s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukemií (AML) s mutací genu FLT3 (interní tandemová duplikace [ITD] nebo mutace tyrozinkinázové domény [TKD]) v kombinaci se standardní indukční chemoterapií (jeden až dva cykly chemoterapie s daunorubicinem a cytarabinem) a konsolidační chemoterapií (až čtyři cykly vysokodávkovaného cytarabinu) s kurativním záměrem. U pacientů starších 60 let je navíc nutno zdůvodnit, že pacient je vhodný k intenzivní terapii s kurativním záměrem (zdůvodnění musí být uvedeno v dokumentaci pacienta). Udržovací monoterapie midostaurinem není hrazena.

  Název léku: VIDAZA

  Účinná látka: azacitidine

  Příbalová informace

  Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Detail léku na Olécích.cz

  Mapa léku v EU

  Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  • at
  • be
  • bg
  • cy
  • cz
  • de
  • dk
  • es
  • fi
  • fr
  • gb
  • gr
  • hr
  • hu
  • it
  • lt
  • lu
  • lv
  • nl
  • pl
  • pt
  • ro
  • si
  • sk
  • at
  • be
  • bg
  • cy
  • cz
  • de
  • dk
  • ee
  • es
  • fi
  • fr
  • gb
  • gr
  • hr
  • hu
  • ie
  • it
  • lt
  • lu
  • lv
  • mt
  • nl
  • pl
  • pt
  • ro
  • se
  • si
  • sk

  Tento lék je také registrován k léčbě:

  Myelodysplastické syndromy
  Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

  Registrován v EU:

  17.12.2008

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  1.7.2012 (po 1 292 dnech)
  Chronická myelomonocytová leukémie
  Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

  Registrován v EU:

  17.12.2008

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  1.7.2012 (po 1 292 dnech)
  Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

  Registrován v EU:

  17.12.2008

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  1.7.2012 (po 1 292 dnech)

  Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Azacitidin je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění v první linii léčby dospělých pacientů se stavem výkonnosti dle ECOG 0-2, kteří nejsou způsobilí k transplantaci hematopoetických kmenových buněk a jejichž klinický stav umožňuje léčbu: - myelodysplastických syndromů (MDS) intermediárního rizika 2. stupně a vysokého rizika podle Mezinárodního prognostického skórovacího systému (IPSS); - chronické myelomonocytové leukémie (CMML) s 10-29 % blastů v kostní dřeni bez myeloproliferativního onemocnění; - akutní myeloidní leukémie (AML) s 20-30 % blastů a dysplazií ve více buněčných liniích, podle klasifikace Světové zdravotnické organizace (WHO). Terapie se ukončí kdykoliv z důvodu neakceptovatelné toxicity nebo progrese onemocnění (nárůst počtu blastů v kostní dřeni o více nebo rovno 25 %). Po 6 podaných cyklech se terapie ukončí, pokud není dosaženo alespoň hematologického zlepšení (pokles počtu blastů v kostní dřeni o více nebo rovno 25 %). Pokud po 6 podaných cyklech došlo alespoň k hematologickému zlepšení (pokles počtu blastů v kostní dřeni o více nebo rovno 25 %), pacientům je hrazena terapie do neakceptovatelné toxicity nebo progrese onemocnění (nárůst počtu blastů v kostní dřeni o více nebo rovno 25 %).