1Akutní promyelocytární leukémie

1 léků registrovaných v EU

1 léků hrazených v ČR

0 léky žádají o první úhradu

Název léku: TRISENOX

Účinná látka: arsenic trioxide

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • si
 • sk
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

5.3.2002

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.5.2008 (po 2249 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Oxid arsenitý je hrazen v léčbě dospělých pacientů s akutní promyelocytární leukémií charakterizovanou přítomností translokace t(15;17) anebo přítomností genu promyelocytární leukémie alfa receptoru tretinoinu (gen PML/RAR-alfa), a to u: 1) nově diagnostikované akutní promyelocytární leukémie (APL) u pacientů ohrožených nízkým až středním rizikem (počet leukocytů menší anebo rovno 10 tisíc/mikrolitr) v kombinaci s kyselinou all-trans retinovou (ATRA), 2) relabující/refrakterní APL u pacientů předléčených retinoidy a chemoterapií, nebo v případě kontraindikací podání chemoterapie, též u pacientů nepředléčených.