2Myeloproliferativní choroby

2 léků registrovaných v EU

2 léků hrazených v ČR

0 léky žádají o první úhradu

Název léku: INREBIC

Účinná látka: fedratinib

Registrován k léčbě:

primární myelofibróza

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • es
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lu
 • lv
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si

Tento lék je také registrován k léčbě:

Primární myelofibróza
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

8.2.2021

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.12.2023 (po 1026 dnech)
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

8.2.2021

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.12.2023 (po 1026 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Fedratinib je hrazen v léčbě splenomegalie a/nebo klinicky významných příznaků onemocnění u dospělých pacientů s primární myelofibrózou (PMF), postpolycytemickou myelofibrózou (post-PV MF) nebo myelofibrózou po esenciální trombocytemii (post-ET MF) se středním 2 nebo vysokým rizikem dle IPSS nebo se stejným onemocněním, které během času zprogredovalo do obdobného klinického stavu. Léčba bude pokračovat, dokud přínos z léčby převažuje nad rizikem léčby. Léčba bude ukončena u pacientů: a) kteří na základě této léčby jsou vhodní k transplantaci, b) u kterých nedojde během 6 měsíců od započetí léčby ke zmenšení velikosti sleziny nebo zlepšení příznaků onemocnění, c) kteří dosáhli určitého stupně klinického zlepšení, ale dochází u nich ke zvětšování palpační velikosti sleziny o více než 40 % oproti výchozí velikosti (což zhruba odpovídá 25% zvětšení objemu sleziny) a zároveň již netrvá zjevné zlepšení klinických symptomů onemocnění, d) v případě progrese onemocnění definované revidovanými kritérii mezinárodní pracovní skupiny pro výzkum a léčbu myeloproliferativních neoplázií (IWG-MRT) a evropské leukemické sítě (ELN).

Název léku: JAKAVI

Účinná látka: ruxolitinib

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk

Tento lék je také registrován k léčbě:

Reakce štěpu proti hostiteli
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

29.4.2022

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.1.2023 (po 247 dnech)
Pravá polycytémie
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

11.3.2015

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.1.2023 (po 2853 dnech)
Primární myelofibróza
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

23.8.2012

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

23.8.2012

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.1.2023 (po 3783 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Ruxolitinib je hrazen v léčbě splenomegalie a/nebo klinicky významných příznaků onemocnění u dospělých pacientů s primární myelofibrózou (PMF), postpolycytemickou myelofibrózou (post-PV MF) nebo myelofibrózou po esenciální trombocytemii (post-ET MF) se středním 2 nebo vysokým rizikem dle IPSS nebo se stejným onemocněním, které během času zprogredovalo do obdobného klinického stavu. Léčba bude pokračovat, dokud přínos z léčby převažuje nad rizikem léčby. Léčba bude ukončena u pacientů: a) kteří na základě této léčby jsou vhodní k transplantaci b) u kterých nedojde během 6 měsíců od započetí léčby ke zmenšení velikosti sleziny nebo zlepšení příznaků onemocnění c) kteří dosáhli určitého stupně klinického zlepšení, ale dochází u nich ke zvětšování palpační velikosti sleziny o více než 40 % oproti výchozí velikosti (což zhruba odpovídá 25% zvětšení objemu sleziny) a zároveň již netrvá zjevné zlepšení klinických symptomů onemocnění d) v případě progrese onemocnění definované revidovanými kritérii mezinárodní pracovní skupiny pro výzkum a léčbu myeloproliferativních neoplázií (IWG-MRT) a evropské leukemické sítě (ELN).

Ruxolitinib je hrazen: 1) v léčbě splenomegalie a/nebo klinicky významných příznaků onemocnění u dospělých pacientů s primární myelofibrózou (PMF), postpolycytemickou myelofibrózou (post-PV MF) nebo myelofibrózou po esenciální trombocytemii (post-ET MF) se středním 2 nebo vysokým rizikem dle IPSS nebo se stejným onemocněním, které během času zprogredovalo do obdobného klinického stavu. Léčba bude pokračovat, dokud přínos z léčby převažuje nad rizikem léčby. Léčba bude ukončena u pacientů: a) kteří na základě této léčby jsou vhodní k transplantaci b) u kterých nedojde během 6 měsíců od započetí léčby ke zmenšení velikosti sleziny nebo zlepšení příznaků onemocnění c) kteří dosáhli určitého stupně klinického zlepšení, ale dochází u nich ke zvětšování palpační velikosti sleziny o více než 40 % oproti výchozí velikosti (což zhruba odpovídá 25% zvětšení objemu sleziny) a zároveň již netrvá zjevné zlepšení klinických symptomů onemocnění d) v případě progrese onemocnění definované revidovanými kritérii mezinárodní pracovní skupiny pro výzkum a léčbu myeloproliferativních neoplázií (IWG-MRT) a evropské leukemické sítě (ELN). 2) v kombinaci s kortikosteroidy a/nebo inhibitory kalcineurinu nebo v monoterapii (při kontraindikaci nebo intoleranci kortikosteroidů a/nebo inhibitorů kalcineurinu) k léčbě pacientů ve věku 12 let a starších s akutní reakcí štěpu proti hostiteli, kteří nemají adekvátní odpověď na léčbu kortikosteroidy nebo jinou systémovou léčbu. U pacientů odpovídajících na léčbu ruxolitinibem je možné konkomitantní léčbu kortikosteroidy a/nebo inhibitory kalcineurinu individuálně upravit či vysadit.