Neurofibromatóza 1. typu

léků registrovaných v EU

léků hrazených v ČR

léky žádají o první úhradu

Název léku: KOSELUGO

Účinná látka: selumetinib

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • cz
 • de
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • hr
 • hu
 • it
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • si
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

17.06.2021

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.9.2023 (po 806 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Léčba selumetinibem je hrazena pacientům ve věku od 3 do 18 let se stabilní i progresivní neurofibromatózou 1. typu, kteří mají neoperovatelný plexiformní neurofibrom. U pacientů se stabilním onemocněním je terapie ukončena, pokud nedosáhnou alespoň částečné odpovědi na léčbu definované jako zmenšení tumoru o alespoň 20 % do 2 let od zahájení terapie. Léčba je u všech pacientů hrazena do progrese onemocnění, která je definovaná jako zvětšení neurofibromu o alespoň 20 %.