2Sarkom

zhoubný nádor pojivové tkáně

2 léků registrovaných v EU

1 léků hrazených v ČR

0 léky žádají o první úhradu

Název léku: VOTRIENT

Účinná látka: pazopanib

Registrován k léčbě:

renální karcinom

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk

Tento lék je také registrován k léčbě:

Renální karcinom
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

14.1.2010

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.7.2012 (po 899 dnech)
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

3.8.2012

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.9.2014 (po 759 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Pazopanib je hrazen pro léčbu pacientů starších 18 let s vybranými subtypy pokročilého sarkomu měkkých tkání (vyjma GIST, adipocytárních nádorů a dalších dle SPC), u kterých: 1. byla zaznamenána progrese dle RECIST po předchozí chemoterapii pro metastazující onemocnění (zahrnující antracykliny a/nebo ifosfamid, nebo jejich kombinaci, a to v případě kdy došlo k vyčerpání možnosti této terapie) nebo 2. u nich došlo k progresi onemocnění dle RECIST během 12 měsíců po (neo)adjuvantní terapii (zahrnující antracykliny a/nebo ifosfamid, nebo jejich kombinaci, a to v případě kdy došlo k vyčerpání možnosti této terapie.) Pacienti v obou případech musí být ve výkonnostním stavu 0 až 1 dle ECOG, bez CNS metastáz. Léčba je hrazena do progrese onemocnění dle RECIST.

Pazopanib je hrazen k léčbě pacientů s pokročilým nemetastatickým nebo metastatickým karcinomem ledvin: 1. v první linii u nemetastatického karcinomu ledviny T4, N0 - 1, M0 inoperabilního či s ponechaným pooperačním nádorovým reziduem nebo u metastatického karcinomu ledviny s jakýmkoliv T i N a M1, jedná se o pacienty s nízkým až středním rizikem dle MSKCC kritérií; 2. ve druhé linii po selhání cytokinů. Pacienti musejí být ve výkonnostním stavu ECOG 0-1. Kontrola progrese onemocnění se provádí vhodnou zobrazovací technikou (v souladu s doporučením RECIST) v tříměsíčních intervalech. Léčba je u obou linií hrazena do progrese onemocnění.

Název léku: YONDELIS

Účinná látka: trabectedin

Registrován k léčbě:

karcinom vaječníku

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • it
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • si
 • sk

Tento lék je také registrován k léčbě:

Karcinom vaječníku
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

17.9.2007

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

28.10.2009

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Sarkom není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.