Skvamózní karcinom hlavy a krku

léků registrovaných v EU

léků hrazených v ČR

léky žádají o první úhradu