2Karcinom močového ústrojí

2 léků registrovaných v EU

1 léků hrazených v ČR

0 léky žádají o první úhradu

Název léku: PADCEV

Účinná látka: enfortumab vedotin

Registrován k léčbě:

uroteliální karcinom

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cz
 • de
 • dk
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • it
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • si

Tento lék je také registrován k léčbě:

Uroteliální karcinom
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

13.04.2022

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.3.2024 (po 688 dnech)
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

13.04.2022

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.3.2024 (po 688 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Enfortumab vedotin je hrazen v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím uroteliálním karcinomem, kteří dříve podstoupili chemoterapii obsahující platinu a terapii inhibitorem receptoru 1 programované buněčné (PD-1) smrti nebo ligandu 1 programované buněčné smrti (PD-L1). Enfortumab vedotin je hrazen u pacientů v celkovém stavu (PS) 0-1 dle ECOG do progrese onemocnění nebo do výskytu nepřijatelné toxicity.

Název léku: JAVLOR

Účinná látka: vinflunine

Registrován k léčbě:

karcinom přechodného epitelu

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hu
 • it
 • lu
 • lv
 • nl
 • pt
 • ro
 • sk

Tento lék je také registrován k léčbě:

Karcinom přechodného epitelu
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

21.9.2009

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.9.2012 (po 1076 dnech)
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

21.9.2009

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Karcinom močového ústrojí není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.