Uveální melanom

léků registrovaných v EU

léků hrazených v ČR

léky žádají o první úhradu

Název léku: KIMMTRAK

Účinná látka: tebentafusp

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • de
 • dk
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • hr
 • hu
 • it
 • lu
 • lv
 • nl
 • pt
 • ro
 • si
 • sk
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

1.4.2022

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.4.2024 (po 731 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Tebentafusp je hrazen v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým uveálním melanomem s pozitivním lidským leukocytárním antigenem (HLA)-A*02:01 a se stavem výkonnosti 0-1 dle ECOG, kteří doposud nebyli léčeni systémovou protinádorovou léčbou pro neresekovatelné nebo metastatické onemocnění.