1Phipadelphia chromozom pozitivní chronická myeloidní leukémie

BCR-ABL pozitivní chronická myeloidní leukémie

1 léků registrovaných v EU

1 léků hrazených v ČR

0 léky žádají o první úhradu

Název léku: TASIGNA

Účinná látka: nilotinib

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

19.11.2007

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.7.2008 (po 225 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Nilotinib o síle 200 mg je hrazen v léčbě chronické a akcelerované fáze chronické myeloidní leukémie (CML) s přítomností philadelphského chromozomu (Ph chromozom) dospělých pacientů, kteří jsou rezistentní nebo nesnášeli předcházející léčbu zahrnující imatinib. Terapie je hrazena do progrese onemocnění nebo do nepřijatelných projevů toxicity.

Nilotinib o síle 150mg je hrazen v léčbě pacientů s nově diagnostikovanou bcr-abl pozitivní (Ph+) chronickou myeloidní leukémií (CML), u nichž na základě anamnézy, cíle léčby a aktuálního zdravotního stavu popsaných v klinické dokumentaci není ošetřujícím lékařem indikováno použití imatinibu. Terapie je hrazena do progrese onemocnění nebo selhání léčby.