4Stromální nádory zažívacího traktu

gastrointestinální stromální tumor

4 léků registrovaných v EU

3 léků hrazených v ČR

0 léky žádají o první úhradu

Název léku: AYVAKYT

Účinná látka: avapritinib

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  24.9.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -

  Tato indikace Stromální nádory zažívacího traktu není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

  Název léku: STIVARGA

  Účinná látka: regorafenib

  Příbalová informace

  Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Detail léku na Olécích.cz

  Mapa léku v EU

  Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  • at
  • be
  • bg
  • cy
  • cz
  • de
  • dk
  • ee
  • es
  • fi
  • fr
  • gb
  • gr
  • hr
  • hu
  • ie
  • it
  • lt
  • lu
  • lv
  • mt
  • nl
  • pl
  • pt
  • ro
  • se
  • si
  • sk

  Tento lék je také registrován k léčbě:

  Hepatocelulární karcinom
  Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

  Registrován v EU:

  2.8.2017

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  1.5.2019 (po 637 dnech)
  Kolorektální karcinom
  Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

  Registrován v EU:

  26.8.2013

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  1.7.2015 (po 674 dnech)
  Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

  Registrován v EU:

  28.7.2014

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  1.3.2018 (po 1312 dnech)

  Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Regorafenib je hrazen: 1) v léčbě dospělých pacientů s neresekovatelnými nebo metastazujícími gastrointestinálními stromálními nádory (GIST) se stavem výkonnosti dle ECOG 0-1 (před zahájením léčby), u kterých došlo k progresi po předchozí léčbě imatinibem a sunitinibem nebo kteří tuto léčbu prokazatelně netolerovali. Léčba je hrazena do progrese onemocnění nebo do projevů nepřijatelné toxicity, 2) v léčbě dospělých pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem se stavem výkonnosti dle ECOG 0-1 (při zahájení léčby regorafenibem), kteří byli dříve léčeni dostupnými typy léčby nebo u kterých není použití dostupných typů léčby možné. Tyto typy léčby zahrnují chemoterapii na bázi fluoropyrimidinů, anti-VEGF léčbu a anti-EGFR léčbu (tj. jedná se o pacienty po předléčení fluoropyrimidiny, oxaliplatinou, irinotekanem, anti-VEGF terapií, a v případě, že tumor exprimuje nemutovaný gen RAS, též o pacienty po předléčení monoklonálními protilátkami cetuximabem a/nebo panitumumabem). Terapie je hrazena do progrese onemocnění. Léčba regorafenibem je hrazena jakožto alternativa léčby trifluridinem/tipiracilem, nikoli jakožto terapie předcházející nebo následná, 3) v léčbě dospělých pacientů s hepatocelulárním karcinomem, kteří byli dříve léčeni sorafenibem (a léčbu sorafenibem tolerovali, ale došlo na ní k progresi onemocnění), se stavem výkonnosti dle ECOG 0-1 (při zahájení léčby), a kteří jsou ve stádiu B nebo C dle klasifikace Barcelona Clinic Liver Cancer (u kterého není možné provedení resekce, ablace či chemoembolizace) s jaterním statusem dle Child-Pugh třídy A (při zahájení léčby). Terapie je hrazena do progrese onemocnění.

  Název léku: SUTENT

  Účinná látka: sunitinib

  Příbalová informace

  Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Detail léku na Olécích.cz

  Mapa léku v EU

  Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  • at
  • be
  • bg
  • cy
  • cz
  • de
  • dk
  • ee
  • es
  • fi
  • fr
  • gb
  • gr
  • hr
  • hu
  • ie
  • it
  • lt
  • lu
  • lv
  • mt
  • nl
  • pl
  • pt
  • ro
  • se
  • si
  • sk

  Tento lék je také registrován k léčbě:

  Neuroendokrinní tumory
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  29.11.2010

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Karcinom pankreatu
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  29.11.2010

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Renální karcinom
  Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

  Registrován v EU:

  19.7.2006

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  1.5.2008 (po 652 dnech)
  Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

  Registrován v EU:

  19.7.2006

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  1.5.2008 (po 652 dnech)

  Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Sunitinib je hrazen v léčbě pacientů: 1) s gastrointestinálním stromálním tumorem (GIST) po selhání léčby imatinibem pro neúčinnost nebo intoleranci, kteří vykazují ECOG performance status 0-1. 2) s nemetastatickým karcinomem ledviny T4, N0 - 1, M0 inoperabilním či s ponechaným pooperačním nádorovým reziduem, nebo s metastatickým karcinomem ledviny s jakýmkoliv T i N a M1, a) u pacientů s nízkým a středním rizikem v 1. linii léčby, b) ve 2. linii léčby. Pacienti musejí být ve výkonnostním stavu ECOG 0-1. Kontrola účinnosti léčby u pokročilého či metastatického karcinomu ledviny u pacientů se provádí 1x za 3 cykly jakoukoliv dostupnou zobrazovací metodou. Indikací k ukončení léčby je progrese onemocnění.

  Příbalová informace

  Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Detail léku na Olécích.cz

  Mapa léku v EU

  Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  • at
  • be
  • bg
  • cy
  • cz
  • de
  • dk
  • ee
  • es
  • fi
  • fr
  • gb
  • gr
  • hr
  • hu
  • ie
  • it
  • lt
  • lu
  • lv
  • mt
  • nl
  • pl
  • pt
  • ro
  • se
  • si
  • sk

  Tento lék je také registrován k léčbě:

  Myelodysplastické nebo myeloproliferativní onemocnění
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  28.11.2006

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Hypereosinofilní syndrom
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  28.11.2006

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Lymfoblastová leukémie nebo lymfom z buněčných prekurzorů
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  13.9.2006

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Dermatofibrosarkom
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  13.9.2006

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Philadelphia chromozom pozitivní chronická myeloidní leukémie
  Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

  Registrován v EU:

  7.11.2001

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  1.5.2008 (po 2 367 dnech)
  Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

  Registrován v EU:

  24.5.2002

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  1.5.2008 (po 2 169 dnech)

  Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Přípravek GLIVEC je hrazen: 1. v léčbě dospělých pacientů s pozitivními Kit (CD 117) inoperabilními nebo metastatickými maligními stromálními nádory zažívacího traktu (GIST). V případě nedostatečného efektu léčby je možné zvýšit dávku imatinibu až na 800 mg. U těchto nemocných je léčba hrazena až do progrese při léčbě dávkou 800 mg. 2. v adjuvantní léčbě dospělých pacientů s vysokým rizikem recidivy dle AFIP po R0 či R1 resekci Kit (CD 117) pozitivního GIST nádoru, kteří vykazují ECOG performance status 0-2. Terapie je hrazena nejdéle po dobu 36 měsíců. Účinnost imatinibu je hodnocena podle stupně objektivní odpovědi u pacientů s inoperabilním a/nebo metastatickým GIST.

  Imatinib je hrazen: v léčbě pacientů s nově diagnostikovanou bcr-abl pozitivní (Ph+) chronickou myeloidní leukémií (CML) v chronické fázi onemocnění, v akcelerované fázi onemocnění nebo v blastické krizi, u nichž na základě anamnézy, cíle léčby a aktuálního zdravotního stavu popsaných v klinické dokumentaci není ošetřujícím lékařem indikováno použití nilotinibu 150 mg. Terapie je hrazena do progrese onemocnění nebo selhání léčby. Účinnost imatinibu je hodnocena podle stupně celkové hematologické, cytogenetické a/nebo molekulární odpovědi a přežívání bez progrese onemocnění.