5Stromální nádory zažívacího traktu

gastrointestinální stromální tumor

5 léků registrovaných v EU

3 léků hrazených v ČR

0 léky žádají o první úhradu

Název léku: QINLOCK

Účinná látka: ripretinib

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • cy
 • de
 • es
 • fr
 • gb
 • hr
 • hu
 • it
 • lv
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

18.11.2021

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Stromální nádory zažívacího traktu není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

Název léku: AYVAKYT

Účinná látka: avapritinib

Registrován k léčbě:

mastocytóza

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • bg
 • de
 • dk
 • es
 • fr
 • gb
 • hr
 • hu
 • it
 • lv
 • nl
 • pt
 • ro

Tento lék je také registrován k léčbě:

Mastocytóza
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

18.7.2022

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

24.9.2020

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Stromální nádory zažívacího traktu není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

Název léku: STIVARGA

Účinná látka: regorafenib

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pt
 • ro
 • se
 • si

Tento lék je také registrován k léčbě:

Hepatocelulární karcinom
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

2.8.2017

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.5.2019 (po 637 dnech)
Kolorektální karcinom
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

26.8.2013

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.7.2015 (po 674 dnech)
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

28.7.2014

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.3.2018 (po 1312 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Regorafenib je hrazen: 1) v léčbě dospělých pacientů s neresekovatelnými nebo metastazujícími gastrointestinálními stromálními nádory (GIST) se stavem výkonnosti dle ECOG 0-1 (před zahájením léčby), u kterých došlo k progresi po předchozí léčbě imatinibem a sunitinibem nebo kteří tuto léčbu prokazatelně netolerovali. Léčba je hrazena do progrese onemocnění nebo do projevů nepřijatelné toxicity, 2) v léčbě dospělých pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem se stavem výkonnosti dle ECOG 0-1 (při zahájení léčby regorafenibem), kteří byli dříve léčeni dostupnými typy léčby nebo u kterých není použití dostupných typů léčby možné. Tyto typy léčby zahrnují chemoterapii na bázi fluoropyrimidinů, anti-VEGF léčbu a anti-EGFR léčbu (tj. jedná se o pacienty po předléčení fluoropyrimidiny, oxaliplatinou, irinotekanem, anti-VEGF terapií, a v případě, že tumor exprimuje nemutovaný gen RAS, též o pacienty po předléčení monoklonálními protilátkami cetuximabem a/nebo panitumumabem). Terapie je hrazena do progrese onemocnění. Léčba regorafenibem je hrazena jakožto alternativa léčby trifluridinem/tipiracilem, nikoli jakožto terapie předcházející nebo následná, 3) v léčbě dospělých pacientů s hepatocelulárním karcinomem, kteří byli dříve léčeni sorafenibem (a léčbu sorafenibem tolerovali, ale došlo na ní k progresi onemocnění), se stavem výkonnosti dle ECOG 0-1 (při zahájení léčby), a kteří jsou ve stádiu B nebo C dle klasifikace Barcelona Clinic Liver Cancer (u kterého není možné provedení resekce, ablace či chemoembolizace) s jaterním statusem dle Child-Pugh třídy A (při zahájení léčby). Terapie je hrazena do progrese onemocnění.

Název léku: SUTENT

Účinná látka: sunitinib

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si

Tento lék je také registrován k léčbě:

Neuroendokrinní tumory
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

29.11.2010

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Karcinom pankreatu
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

29.11.2010

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Renální karcinom
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

19.7.2006

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.5.2008 (po 652 dnech)
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

19.7.2006

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.5.2008 (po 652 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Sunitinib je hrazen v léčbě pacientů: 1) s gastrointestinálním stromálním tumorem (GIST) po selhání léčby imatinibem pro neúčinnost nebo intoleranci, kteří vykazují ECOG performance status 0-1. 2) s nemetastatickým karcinomem ledviny T4, N0 - 1, M0 inoperabilním či s ponechaným pooperačním nádorovým reziduem, nebo s metastatickým karcinomem ledviny s jakýmkoliv T i N a M1, a) u pacientů s nízkým a středním rizikem v 1. linii léčby, b) ve 2. linii léčby. Pacienti musejí být ve výkonnostním stavu ECOG 0-1. Kontrola účinnosti léčby u pokročilého či metastatického karcinomu ledviny u pacientů se provádí 1x za 3 cykly jakoukoliv dostupnou zobrazovací metodou. Indikací k ukončení léčby je progrese onemocnění.

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si

Tento lék je také registrován k léčbě:

Myelodysplastické nebo myeloproliferativní onemocnění
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

28.11.2006

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Hypereosinofilní syndrom
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

28.11.2006

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Lymfoblastová leukémie nebo lymfom z buněčných prekurzorů
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

13.9.2006

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Dermatofibrosarkom
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

13.9.2006

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Philadelphia chromozom pozitivní chronická myeloidní leukémie
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

7.11.2001

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.5.2008 (po 2367 dnech)
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

24.5.2002

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.5.2008 (po 2169 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Imatinib je hrazen: 1) v léčbě pacientů s nově diagnostikovanou bcr-abl pozitivní (Ph+) chronickou myeloidní leukémií (CML) v chronické fázi onemocnění, v akcelerované fázi onemocnění nebo v blastické krizi, u nichž na základě anamnézy, vstupního skóre ELTS (vstupního rizika progrese onemocnění dle EUTOS Long Term Survival), cíle léčby a aktuálního zdravotního stavu popsaných v klinické dokumentaci není ošetřujícím lékařem indikováno použití tyrozinkinázového inhibitoru 2. generace. Imatinib je hrazen rovněž v případě nutnosti přechodu z léčby tyrozinkinázovým inhibitorem 2. generace v rámci jedné linie léčby (tj. zejména z důvodu toxicity či intolerance). Terapie je hrazena do progrese onemocnění nebo selhání léčby. Účinnost imatinibu je hodnocena podle stupně celkové hematologické, cytogenetické a/nebo molekulární odpovědi a přežívání bez progrese onemocnění. 2) v léčbě KIT (CD117) pozitivního maligního stromálního nádoru zažívacího traktu (GIST): a) u dospělých pacientů s inoperabilními nebo metastatickými GIST. V případě nedostatečného efektu léčby je možné zvýšit dávku imatinibu až na 800 mg. U těchto nemocných je léčba hrazena až do progrese při léčbě dávkou 800 mg. b) v adjuvantní léčbě dospělých pacientů s vysokým rizikem recidivy dle AFIP po R0 či R1 resekci, kteří vykazují ECOG performance status 0-2. Terapie je hrazena nejdéle po dobu 36 měsíců. Účinnost imatinibu je hodnocena podle stupně objektivní odpovědi u pacientů s inoperabilním a/nebo metastatickým GIST.