6Myeloidní leukémie

myelocytární leukémiemyeloblastická leukémie

6 léků registrovaných v EU

1 léků hrazených v ČR

0 léky žádají o první úhradu

Název léku: VANFLYTA

Účinná látka: quizartinib

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • de
 • gb
 • hu
 • it
 • lv
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

6.11.2023

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Myeloidní leukémie není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

Název léku: INAQOVI

Účinná látka: cedazuridine

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • de
 • gb
 • it
 • lv
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

15.9.2023

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Myeloidní leukémie není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

Název léku: INAQOVI

Účinná látka: decitabine

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • de
 • gb
 • it
 • lv
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

15.9.2023

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Myeloidní leukémie není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

Název léku: ICLUSIG

Účinná látka: ponatinib

Registrován k léčbě:

lymfoblastická leukémie

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si

Tento lék je také registrován k léčbě:

Lymfoblastická leukémie
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

1.7.2013

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.9.2018 (po 1888 dnech)
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

1.7.2013

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.9.2018 (po 1888 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Ponatinib je hrazen: 1a) u dospělých imatinibem předléčených pacientů v chronické fázi, akcelerované fázi nebo blastické fázi chronické myeloidní leukemie s pozitivním Philadelphia chromozomem (Ph+ CML) při selhání nebo intoleranci (intolerance je definována jako nemožnost pokračování v léčbě z důvodu nepřijatelné toxicity) k dasatinibu nebo nilotinibu, podmínkou úhrady ponatinibu v této indikaci je předchozí podání dvou TKI, 1b) u dospělých pacientů v chronické fázi, akcelerované fázi nebo blastické fázi Ph+ CML, kteří jsou nositeli mutace T315I, bez ohledu na linii léčby 2a) u dospělých pacientů s akutní lymfoblastickou leukemií s pozitivním Philadelphia chromozomem (Ph+ ALL), při selhání nebo intoleranci k dasatinibu (intolerance je definována jako nemožnost pokračování v léčbě z důvodu nepřijatelné toxicity) a u nichž současně není z klinického hlediska vhodná následná léčba imatinibem, podmínkou úhrady ponatinibu v této indikaci je předchozí podání dvou TKI, 2b) u dospělých pacientů s Ph+ ALL, kteří jsou nositeli mutace T315I bez ohledu na linii léčby. Ve všech uvedených indikacích je terapie hrazena do progrese onemocnění, nepřijatelné toxicity nebo transplantace kmenových buněk.

Název léku: BOSULIF

Účinná látka: bosutinib

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

27.3.2013

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Myeloidní leukémie není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

Název léku: DACOGEN

Účinná látka: decitabine

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • cy
 • de
 • dk
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hu
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pt
 • ro
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

20.8.2012

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Myeloidní leukémie není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.