2Chronická myelomonocytová leukémie

2 léků registrovaných v EU

1 léků hrazených v ČR

0 léky žádají o první úhradu

Název léku: AZACITIDINE CELGENE

Účinná látka: azacitidine

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  Tento lék je také registrován k léčbě:

  Myelodysplastické syndromy
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  2.8.2019

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Akutní myeloidní leukémie
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  2.8.2019

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  2.8.2019

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -

  Tato indikace Chronická myelomonocytová leukémie není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

  Název léku: VIDAZA

  Účinná látka: azacitidine

  Příbalová informace

  Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Detail léku na Olécích.cz

  Mapa léku v EU

  Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  • at
  • be
  • bg
  • cy
  • cz
  • de
  • dk
  • ee
  • es
  • fi
  • fr
  • gb
  • gr
  • hr
  • hu
  • ie
  • it
  • lt
  • lu
  • lv
  • mt
  • nl
  • pl
  • pt
  • ro
  • se
  • si
  • sk

  Tento lék je také registrován k léčbě:

  Myelodysplastické syndromy
  Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

  Registrován v EU:

  17.12.2008

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  1.7.2012 (po 1 292 dnech)
  Akutní myeloidní leukémie
  Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

  Registrován v EU:

  17.12.2008

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  1.7.2012 (po 1 292 dnech)
  Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

  Registrován v EU:

  17.12.2008

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  1.7.2012 (po 1 292 dnech)

  Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Azacitidin je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění v první linii léčby dospělých pacientů se stavem výkonnosti dle ECOG 0-2, kteří nejsou způsobilí k transplantaci hematopoetických kmenových buněk a jejichž klinický stav umožňuje léčbu: myelodysplastických syndromů (MDS) intermediárního rizika 2. stupně a vysokého rizika podle Mezinárodního prognostického skórovacího systému (IPSS), chronické myelomonocytové leukémie (CMML) s 10-29 % blastů v kostní dřeni bez myeloproliferativního onemocnění, akutní myeloidní leukémie (AML) s 20-30 % blastů a dysplazií ve více buněčných liniích, podle klasifikace Světové zdravotnické organizace (WHO). Terapie se ukončí kdykoliv z důvodu neakceptovatelné toxicity nebo progrese onemocnění (nárůst počtu blastů v kostní dřeni o více nebo rovno 25 %). Po 6 podaných cyklech se terapie ukončí, pokud není dosaženo alespoň hematologického zlepšení (pokles počtu blastů v kostní dřeni o více nebo rovno 25 %). Pokud po 6 podaných cyklech došlo alespoň k hematologickému zlepšení (pokles počtu blastů v kostní dřeni o více nebo rovno 25 %), pacientům je hrazena terapie do dosažení částečné nebo úplné odpovědi na léčbu. Následně se podají nejvýše 2 cykly léčby pro konsolidaci stavu pacienta, nejvýše však celkem 14 cyklů jednomu pacientovi.