8Akutní myeloidní leukémie

8 léků registrovaných v EU

3 léků hrazených v ČR

1 léky žádají o první úhradu

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  Tento lék je také registrován k léčbě:

  Mnohočetný myelom
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  16.11.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Hodgkinův lymfom
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  16.11.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Non-hodgkinský lymfom
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  16.11.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Lymfoblastová leukémie nebo lymfom z buněčných prekurzorů
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  16.11.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Neuroblastom
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  16.11.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Karcinom vaječníku
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  16.11.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Transplantace hematopoetických progenitorových buněk
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  16.11.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Karcinom prsu
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  16.11.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  16.11.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -

  Tato indikace Akutní myeloidní leukémie není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

  Název léku: DAURISMO

  Účinná látka: glasdegib

  Příbalová informace

  Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Detail léku na Olécích.cz

  Mapa léku v EU

  Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

   Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

   Registrován v EU:

   26.6.2020

   Žádost o první úhradu:

   -

   První úhrada v ČR:

   -

   Tato indikace Akutní myeloidní leukémie není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

   Název léku: XOSPATA

   Účinná látka: gilteritinib

   Příbalová informace

   Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

   Detail léku na Olécích.cz

   Mapa léku v EU

   Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

    Probíhá správní řízení o stanovení výše a podmínek první úhrady

    Registrován v EU:

    24.10.2019

    Žádost o první úhradu:

    29.7.2020

    První úhrada v ČR:

    -

    Tato indikace Akutní myeloidní leukémie není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

    Název léku: AZACITIDINE CELGENE

    Účinná látka: azacitidine

    Příbalová informace

    Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

    Detail léku na Olécích.cz

    Mapa léku v EU

    Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

     Tento lék je také registrován k léčbě:

     Myelodysplastické syndromy
     Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

     Registrován v EU:

     2.8.2019

     Žádost o první úhradu:

     -

     První úhrada v ČR:

     -
     Chronická myelomonocytová leukémie
     Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

     Registrován v EU:

     2.8.2019

     Žádost o první úhradu:

     -

     První úhrada v ČR:

     -
     Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

     Registrován v EU:

     2.8.2019

     Žádost o první úhradu:

     -

     První úhrada v ČR:

     -

     Tato indikace Akutní myeloidní leukémie není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

     Název léku: VYXEOS

     Účinná látka: daunorubicin / cytarabine

     Příbalová informace

     Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

     Detail léku na Olécích.cz

     Mapa léku v EU

     Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

     • at
     • be
     • bg
     • cy
     • cz
     • de
     • dk
     • ee
     • es
     • fi
     • fr
     • gb
     • gr
     • hr
     • hu
     • ie
     • it
     • lt
     • lu
     • lv
     • mt
     • nl
     • pl
     • pt
     • ro
     • se
     • si
     • sk
     Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

     Registrován v EU:

     23.8.2018

     Žádost o první úhradu:

     -

     První úhrada v ČR:

     -

     Tato indikace Akutní myeloidní leukémie není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

     Název léku: MYLOTARG

     Účinná látka: gemtuzumab ozogamicin

     Příbalová informace

     Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

     Detail léku na Olécích.cz

     Mapa léku v EU

     Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

     • at
     • be
     • bg
     • cy
     • cz
     • de
     • dk
     • ee
     • es
     • fi
     • fr
     • gb
     • gr
     • hr
     • hu
     • ie
     • it
     • lt
     • lu
     • lv
     • mt
     • nl
     • pl
     • pt
     • ro
     • se
     • si
     • sk
     Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

     Registrován v EU:

     19.4.2018

     Žádost o první úhradu:

     -

     První úhrada v ČR:

     1.6.2020 (po 774 dnech)

     Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Gemtuzumab ozogamicin je hrazen v kombinaci s cytarabinem a daunorubicinem u pacientů starších 15 let s dříve neléčenou de novo CD33-pozitivní primární akutní myeloidní leukémií, kteří mají příznivé (favourable) nebo střední (intermediate) cytogenetické riziko a stav výkonnosti 0-1 dle ECOG (stav výkonnosti ECOG 2 je přípustný, pouze pokud pacient netrpí významnými komorbiditami s významným vlivem na očekávanou délku života a jeho srdeční funkce je v normě), s výjimkou akutní promyelotické leukémie. Gemtuzumab ozogamicin je hrazen během 1. indukční fáze terapie a u pacientů, kteří dosáhli kompletní remise, následně též maximálně ve dvou fázích konsolidační terapie.

     Název léku: RYDAPT

     Účinná látka: midostaurin

     Registrován k léčbě:

     mastocytóza

     Příbalová informace

     Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

     Detail léku na Olécích.cz

     Mapa léku v EU

     Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

     • at
     • be
     • bg
     • cy
     • cz
     • de
     • dk
     • ee
     • es
     • fi
     • fr
     • gb
     • gr
     • hr
     • hu
     • ie
     • it
     • lt
     • lu
     • lv
     • mt
     • nl
     • pl
     • pt
     • ro
     • se
     • si
     • sk

     Tento lék je také registrován k léčbě:

     Mastocytóza
     Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

     Registrován v EU:

     18.9.2017

     Žádost o první úhradu:

     -

     První úhrada v ČR:

     -
     Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

     Registrován v EU:

     18.9.2017

     Žádost o první úhradu:

     -

     První úhrada v ČR:

     1.3.2019 (po 529 dnech)

     Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Midostaurin je hrazen u dospělých pacientů ve stavu výkonnosti 0-1 dle ECOG (bez významných komorbidit) s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukemií (AML) s mutací genu FLT3 (interní tandemová duplikace [ITD] nebo mutace tyrozinkinázové domény [TKD]) v kombinaci se standardní indukční chemoterapií (jeden až dva cykly chemoterapie s daunorubicinem a cytarabinem) a konsolidační chemoterapií (až čtyři cykly vysokodávkovaného cytarabinu) s kurativním záměrem. U pacientů starších 60 let je navíc nutno zdůvodnit, že pacient je vhodný k intenzivní terapii s kurativním záměrem (zdůvodnění musí být uvedeno v dokumentaci pacienta). Udržovací monoterapie midostaurinem není hrazena.

     Název léku: VIDAZA

     Účinná látka: azacitidine

     Příbalová informace

     Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

     Detail léku na Olécích.cz

     Mapa léku v EU

     Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

     • at
     • be
     • bg
     • cy
     • cz
     • de
     • dk
     • ee
     • es
     • fi
     • fr
     • gb
     • gr
     • hr
     • hu
     • ie
     • it
     • lt
     • lu
     • lv
     • mt
     • nl
     • pl
     • pt
     • ro
     • se
     • si
     • sk

     Tento lék je také registrován k léčbě:

     Myelodysplastické syndromy
     Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

     Registrován v EU:

     17.12.2008

     Žádost o první úhradu:

     -

     První úhrada v ČR:

     1.7.2012 (po 1 292 dnech)
     Chronická myelomonocytová leukémie
     Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

     Registrován v EU:

     17.12.2008

     Žádost o první úhradu:

     -

     První úhrada v ČR:

     1.7.2012 (po 1 292 dnech)
     Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

     Registrován v EU:

     17.12.2008

     Žádost o první úhradu:

     -

     První úhrada v ČR:

     1.7.2012 (po 1 292 dnech)

     Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Azacitidin je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění v první linii léčby dospělých pacientů se stavem výkonnosti dle ECOG 0-2, kteří nejsou způsobilí k transplantaci hematopoetických kmenových buněk a jejichž klinický stav umožňuje léčbu: myelodysplastických syndromů (MDS) intermediárního rizika 2. stupně a vysokého rizika podle Mezinárodního prognostického skórovacího systému (IPSS), chronické myelomonocytové leukémie (CMML) s 10-29 % blastů v kostní dřeni bez myeloproliferativního onemocnění, akutní myeloidní leukémie (AML) s 20-30 % blastů a dysplazií ve více buněčných liniích, podle klasifikace Světové zdravotnické organizace (WHO). Terapie se ukončí kdykoliv z důvodu neakceptovatelné toxicity nebo progrese onemocnění (nárůst počtu blastů v kostní dřeni o více nebo rovno 25 %). Po 6 podaných cyklech se terapie ukončí, pokud není dosaženo alespoň hematologického zlepšení (pokles počtu blastů v kostní dřeni o více nebo rovno 25 %). Pokud po 6 podaných cyklech došlo alespoň k hematologickému zlepšení (pokles počtu blastů v kostní dřeni o více nebo rovno 25 %), pacientům je hrazena terapie do dosažení částečné nebo úplné odpovědi na léčbu. Následně se podají nejvýše 2 cykly léčby pro konsolidaci stavu pacienta, nejvýše však celkem 14 cyklů jednomu pacientovi.