10Akutní myeloidní leukémie

10 léků registrovaných v EU

6 léků hrazených v ČR

1 léky žádají o první úhradu

Název léku: TIBSOVO

Účinná látka: ivosidenib

Registrován k léčbě:

cholangiokarcinom

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • it
 • pt

Tento lék je také registrován k léčbě:

Cholangiokarcinom
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

4.5.2023

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

4.5.2023

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Akutní myeloidní leukémie není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

Název léku: ONUREG

Účinná látka: azacitidine

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • si
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

17.6.2021

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.1.2023 (po 563 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Azacitidin v perorální formě (tablet) je hrazen v udržovací léčbě dospělých pacientů s diagnózou akutní myeloidní leukémie (AML) se středním či nepříznivým cytogenetickým rizikem, u nichž bylo prvoliniovou indukční léčbou (s konsolidační léčbou nebo bez ní) dosaženo kompletní remise (s kompletní i nekompletní úpravou krevního obrazu), a kteří nejsou způsobilí pro transplantaci hematopoetických kmenových buněk (HSCT), včetně pacientů, kteří se rozhodli HSCT nepodstoupit. Azacitidin je hrazen do výskytu více než 15 % blastů v periferní krvi nebo kostní dřeni nebo do neakceptovatelné toxicity (co nastane dříve).

Název léku: VENCLYXTO

Účinná látka: venetoclax

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk

Tento lék je také registrován k léčbě:

Chronická b-buněčná lymfocytární leukémie
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

5.12.2016

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.4.2020 (po 1213 dnech)
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

19.5.2021

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.11.2023 (po 896 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Venetoklax je hrazen v kombinaci s azacitidinem u nově diagnostikovaných dospělých pacientů s akutní myeloidní leukémií, kteří nejsou způsobilí pro intenzivní chemoterapii. Jedná se o pacienty, kteří dosud nebyli léčeni hypometylačními látkami. Přípravek je hrazen do progrese onemocnění či výskytu nepřijatelné toxicity, dle toho, co nastane dříve.

Venetoklax je hrazen: 1) v kombinačním režimu s obinutuzumabem k léčbě dospělých pacientů s dříve neléčenou chronickou lymfocytární leukémií (CLL) a s komorbiditami, v důsledku kterých nemohou podstoupit léčbu na bázi fludarabinu v plné dávce. Jedná se o pacienty o stavu výkonnosti 0-1 dle ECOG. Přípravek je hrazen do vyčerpání 12 cyklů terapie nebo do progrese onemocnění či výskytu nepřijatelné toxicity, dle toho, co nastane dříve. 2) v kombinačním režimu s rituximabem u dospělých pacientů s relabující nebo refrakterní chronickou lymfocytární leukémií (CLL) o stavu výkonnosti 0-1 dle ECOG, kteří splňují alespoň jedno z následujících kritérií: (a) jsou refrakterní na poslední léčbu; (b) došlo u nich k relapsu do 24 měsíců po ukončení předcházející léčby; (c) došlo u nich k relapsu a nejsou vhodní na chemo-imunoterapii; (d) je u nich prokázaná mutace TP53 nebo del17p. Přípravek je hrazen do progrese onemocnění (tj. i po vyčerpání 6 předepsaných cyklů rituximabu) nebo do projevů nepřijatelné toxicity, nejdéle po dobu 24 měsíců od 1. dne 1. cyklu s podáním rituximabu, dle toho, co nastane dříve.

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • de
 • gb
 • hr
 • hu
 • it
 • pt
 • ro

Tento lék je také registrován k léčbě:

Mnohočetný myelom
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

16.11.2020

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Hodgkinův lymfom
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

16.11.2020

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Non-hodgkinský lymfom
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

16.11.2020

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Lymfoblastová leukémie nebo lymfom z buněčných prekurzorů
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

16.11.2020

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Neuroblastom
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

16.11.2020

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Karcinom vaječníku
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

16.11.2020

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Transplantace hematopoetických progenitorových buněk
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

16.11.2020

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Karcinom prsu
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

16.11.2020

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

16.11.2020

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Akutní myeloidní leukémie není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

Název léku: DAURISMO

Účinná látka: glasdegib

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • cy
 • de
 • dk
 • fi
 • gb
 • gr
 • hu
 • it
 • lv
 • pt
 • ro
 • si
 • sk
Probíhá správní řízení o stanovení výše a podmínek první úhrady

Registrován v EU:

26.6.2020

Žádost o první úhradu:

27.7.2021

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Akutní myeloidní leukémie není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

Název léku: XOSPATA

Účinná látka: gilteritinib

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cz
 • de
 • dk
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

24.10.2019

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.6.2021 (po 586 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Gilteritinib je hrazen jako monoterapie k léčbě dospělých pacientů s relabující akutní myeloidní leukemii s mutací FLT3 (typu FLT3-ITD nebo FLT3-TKD), v prvním relapsu onemocnění. Jedná se o pacienty o dobrém stavu výkonnosti, ECOG 0-1. Pacienti nesmějí vykazovat primární refrakteritu k předchozí léčbě (nedosažení odpovědi dostatečné pro provedení transplantace) a mutace FLT3 musí být prokázána před zahájením léčby gilteritinibem. Terapie je hrazena do progrese onemocnění, provedení transplantace hematopoetických kmenových buněk či do nepřijatelné toxicity dle toho, co nastane dříve.

Název léku: VYXEOS

Účinná látka: daunorubicin / cytarabine

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • it
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • si
 • sk
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

23.8.2018

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Akutní myeloidní leukémie není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

Název léku: MYLOTARG

Účinná látka: gemtuzumab ozogamicin

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • si
 • sk
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

19.4.2018

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.6.2020 (po 774 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Gemtuzumab ozogamicin je hrazen v kombinaci s cytarabinem a daunorubicinem u pacientů starších 15 let s dříve neléčenou de novo CD33-pozitivní primární akutní myeloidní leukémií, kteří mají příznivé (favourable) nebo střední (intermediate) cytogenetické riziko a stav výkonnosti 0-1 dle ECOG (stav výkonnosti ECOG 2 je přípustný, pouze pokud pacient netrpí významnými komorbiditami s významným vlivem na očekávanou délku života a jeho srdeční funkce je v normě), s výjimkou akutní promyelotické leukémie. Gemtuzumab ozogamicin je hrazen během 1. indukční fáze terapie a u pacientů, kteří dosáhli kompletní remise, následně též maximálně ve dvou fázích konsolidační terapie.

Název léku: RYDAPT

Účinná látka: midostaurin

Registrován k léčbě:

mastocytóza

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk

Tento lék je také registrován k léčbě:

Mastocytóza
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

18.9.2017

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

18.9.2017

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.3.2019 (po 529 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Midostaurin je hrazen u dospělých pacientů ve stavu výkonnosti 0-1 dle ECOG (bez významných komorbidit) s nově diagnostikovanou akutní myeloidní leukemií (AML) s mutací genu FLT3 (interní tandemová duplikace [ITD] nebo mutace tyrozinkinázové domény [TKD]) v kombinaci se standardní indukční chemoterapií (jeden až dva cykly chemoterapie s daunorubicinem a cytarabinem) a konsolidační chemoterapií (až čtyři cykly vysokodávkovaného cytarabinu) s kurativním záměrem. U pacientů starších 60 let je navíc nutno zdůvodnit, že pacient je vhodný k intenzivní terapii s kurativním záměrem (zdůvodnění musí být uvedeno v dokumentaci pacienta). Udržovací monoterapie midostaurinem není hrazena.

Název léku: VIDAZA

Účinná látka: azacitidine

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • si
 • sk