4Folikulární lymfom

4 léků registrovaných v EU

1 léků hrazených v ČR

0 léky žádají o první úhradu

Název léku: COPIKTRA

Účinná látka: duvelisib

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • de
 • hu
 • it
 • lv
 • pt

Tento lék je také registrován k léčbě:

Chronická b-buněčná lymfocytární leukémie
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

19.5.2021

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

19.5.2021

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Folikulární lymfom není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

Název léku: BREYANZI

Účinná látka: lisocabtagene maraleucel

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  Tento lék je také registrován k léčbě:

  Difúzní velkobuněčný b-lymfom
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  4.4.2021

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Mediastinální lymfom
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  4.4.2021

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  4.4.2021

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -

  Tato indikace Folikulární lymfom není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

  Název léku: YESCARTA

  Účinná látka: axicabtagene ciloleucel

  Registrován k léčbě:

  difuzní B-velkobuněčný lymfom

  Příbalová informace

  Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Detail léku na Olécích.cz

  Mapa léku v EU

  Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  • be
  • de
  • dk
  • es
  • fi
  • fr
  • gb
  • gr
  • hu
  • it
  • lu
  • lv
  • pl
  • pt

  Tento lék je také registrován k léčbě:

  Difuzní b-velkobuněčný lymfom
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  23.8.2018

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  23.8.2018

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -

  Tato indikace Folikulární lymfom není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

  Název léku: GAZYVARO

  Účinná látka: obinutuzumab

  Příbalová informace

  Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Detail léku na Olécích.cz

  Mapa léku v EU

  Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  • at
  • be
  • bg
  • cy
  • cz
  • de
  • dk
  • es
  • fi
  • fr
  • gb
  • gr
  • hr
  • hu
  • it
  • lt
  • lu
  • lv
  • nl
  • pl
  • pt
  • ro
  • si
  • sk

  Tento lék je také registrován k léčbě:

  Chronická b-buněčná lymfocytární leukémie
  Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

  Registrován v EU:

  23.7.2014

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  1.10.2015 (po 435 dnech)
  Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

  Registrován v EU:

  13.6.2016

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  1.1.2019 (po 932 dnech)

  Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Obinutuzumab je hrazen: 1) v kombinaci s chlorambucilem k léčbě dospělých pacientů s dříve neléčenou chronickou lymfocytární leukémií (CLL) a s komorbiditami, v důsledku kterých nemohou podstoupit léčbu na bázi fludarabinu v plné dávce. Léčba je hrazena do vyčerpání 6 cyklů terapie nebo do progrese onemocnění či výskytu nepřijatelné toxicity (co nastane dříve), 2a) u dospělých pacientů s dosud neléčeným pokročilým folikulárním lymfomem (FL) grade 1 až 3a, se středním až vysokým rizikem podle FLIPI, a to v kombinaci s chemoterapií v indukční fázi léčby a následně v monoterapii v rámci udržovací fáze léčby (po dobu až 2 let léčby) u pacientů, u kterých bylo dosaženo alespoň částečné odpovědi na léčbu. 2b) v kombinaci s bendamustinem (až 6 cyklů terapie) a v udržovací monoterapii (po dobu až 2 let léčby) u pacientů s folikulárním lymfomem (FL), kteří nedosáhli alespoň částečné odpovědi na léčbu zahrnující rituximab nebo zprogredovali do 6 měsíců po jejím ukončení. Podmínkou úhrady pro indikace léčby folikulárního lymfomu je stav výkonnosti pacientů podle škály ECOG 0-1, horší stav výkonnosti je přípustný pouze tehdy, pokud je prokazatelně způsoben pouze onemocněním folikulárním lymfomem (např. patologická zlomenina), což je nutno zdůvodnit v dokumentaci pacienta. Pokud dojde k progresi před vyčerpáním hrazené doby či počtu hrazených cyklů terapie, je léčba hrazena pouze do progrese.