4Chronická b-buněčná lymfocytární leukémie

4 léků registrovaných v EU

3 léků hrazených v ČR

1 léky žádají o první úhradu

Název léku: VENCLYXTO

Účinná látka: venetoclax

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk
Probíhá správní řízení o stanovení výše a podmínek první úhrady

Registrován v EU:

5.12.2016

Žádost o první úhradu:

2.11.2018

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Chronická b-buněčná lymfocytární leukémie není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

Název léku: IMBRUVICA

Účinná látka: ibrutinib

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk

Tento lék je také registrován k léčbě:

Waldenströmova makroglobulinemie
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

3.7.2015

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Lymfom z plášťových buněk
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

21.10.2014

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.5.2019 (po 1653 dnech)
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

21.10.2014

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.8.2018 (po 1380 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Ibrutinib v monoterapii je hrazen u dospělých pacientů o stavu výkonnosti 0-1 dle ECOG s chronickou lymfocytární leukémií (CLL), kteří splňují alespoň jedno z následujících kritérií: (a) jsou refrakterní na poslední léčbu; (b) došlo u nich k relapsu do 24 měsíců po ukončení předcházející léčby; (c) došlo u nich k relapsu a nejsou vhodní na chemo-imunoterapii; (d) podstoupili alespoň jednu předchozí linii léčby a je u nich prokázaná mutace TP53 nebo del17p. Přípravek je hrazen do progrese onemocnění nebo projevů nepřijatelné toxicity. Pacienti nesmějí být souběžně léčeni warfarinem ani silnými inhibitory CYP3A4/5.

Ibrutinib je hrazen u dospělých pacientů s lymfomem z plášťových buněk (MCL) ve stavu výkonnosti dle ECOG 0-1, kteří již absolvovali alespoň jednu linii terapie zahrnující rituximab (s refrakteritou/relapsem do 24 měsíců po ukončení poslední podané terapie) a kteří již absolvovali alogenní transplantaci nebo jsou pro ni nevhodní. Léčba je hrazena do progrese onemocnění či nepřijatelné toxicity.

Název léku: ZYDELIG

Účinná látka: idelalisib

Registrován k léčbě:

non-Hodgkinský lymfom

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk

Tento lék je také registrován k léčbě:

Non-hodgkinský lymfom
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

18.9.2014

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

18.9.2014

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.8.2018 (po 1413 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Idelalisib je hrazen v kombinaci s rituximabem v terapii dospělých pacientů o stavu výkonnosti ECOG 0-2 s relabující nebo refrakterní chronickou lymfatickou leukémií (CLL) předléčených alespoň jednou linií chemo(imuno)terapie, u kterých došlo k časné progresi/časnému relapsu onemocnění (do 24 měsíců od ukončení předchozí terapie) a u kterých není vhodná další léčba cytotoxickou chemo(imuno)terapií, a to s ohledem na nepříznivou cytogenetiku onemocnění (delece p17/ mutace TP53) nebo na celkový zdravotní stav pacienta (komorbidity, vysoký věk). Léčba idelalisibem je hrazena do progrese onemocnění (tj. i po vyčerpání 8 předepsaných cyklů rituximabu) nebo projevů nepřijatelné toxicity.

Název léku: GAZYVARO

Účinná látka: obinutuzumab

Registrován k léčbě:

folikulární lymfom

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk

Tento lék je také registrován k léčbě:

Folikulární lymfom
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

13.6.2016

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.1.2019 (po 932 dnech)
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

23.7.2014

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.10.2015 (po 435 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Obinutuzumab je hrazen: 1) v kombinaci s chlorambucilem k léčbě dospělých pacientů s dříve neléčenou chronickou lymfocytární leukémií (CLL) a s komorbiditami, v důsledku kterých nemohou podstoupit léčbu na bázi fludarabinu v plné dávce. Léčba je hrazena do vyčerpání 6 cyklů terapie nebo do progrese onemocnění či výskytu nepřijatelné toxicity (co nastane dříve), 2) v kombinaci s bendamustinem (až 6 cyklů terapie) a v udržovací monoterapii (po dobu až 2 let léčby) u pacientů s folikulárním lymfomem (FL), kteří nedosáhli alespoň částečné odpovědi na léčbu zahrnující rituximab nebo zprogredovali do 6 měsíců po jejím ukončení. Stav výkonnosti pacientů podle škály ECOG musí být 0-1, horší stav výkonnosti je přípustný pouze tehdy, pokud je prokazatelně způsoben pouze onemocněním folikulárním lymfomem (např. patologická zlomenina), což je nutno zdůvodnit v dokumentaci pacienta. Pokud dojde k progresi před vyčerpáním hrazené doby terapie, je léčba hrazena pouze do progrese.