8Chronická b-buněčná lymfocytární leukémie

8 léků registrovaných v EU

6 léků hrazených v ČR

0 léky žádají o první úhradu

Název léku: BRUKINSA

Účinná látka: zanubrutinib

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si

Tento lék je také registrován k léčbě:

Folikulární lymfom
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

15.11.2023

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Lymfom marginální zóny
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

3.11.2022

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Waldenströmova makroglobulinemie
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

22.11.2021

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

16.11.2022

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Chronická b-buněčná lymfocytární leukémie není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

Název léku: COPIKTRA

Účinná látka: duvelisib

Registrován k léčbě:

folikulární lymfom

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • de
 • hu
 • it
 • lv
 • pt

Tento lék je také registrován k léčbě:

Folikulární lymfom
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

19.5.2021

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

19.5.2021

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Chronická b-buněčná lymfocytární leukémie není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

Název léku: CALQUENCE

Účinná látka: acalabrutinib

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

5.11.2020

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.12.2021 (po 391 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Akalabrutinib v monoterapii je hrazen u dospělých pacientů o stavu výkonnosti 0-1 dle ECOG s chronickou lymfocytární leukémií (CLL), kteří splňují alespoň jedno z následujících kritérií: (a) jsou refrakterní na poslední léčbu; (b) došlo u nich k relapsu do 24 měsíců po ukončení předcházející léčby; (c) došlo u nich k relapsu a nejsou vhodní na chemo-imunoterapii; (d) je u nich prokázaná mutace TP53 nebo del17p. Přípravek je hrazen do progrese onemocnění nebo projevů nepřijatelné toxicity. Pacienti nesmějí být souběžně léčeni warfarinem ani silnými inhibitory CYP3A/P-gp.

Název léku: VENCLYXTO

Účinná látka: venetoclax

Registrován k léčbě:

akutní myeloidní leukémie

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk

Tento lék je také registrován k léčbě:

Akutní myeloidní leukémie
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

19.5.2021

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.11.2023 (po 896 dnech)
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

5.12.2016

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.4.2020 (po 1213 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Venetoklax je hrazen: 1) v kombinačním režimu s obinutuzumabem k léčbě dospělých pacientů s dříve neléčenou chronickou lymfocytární leukémií (CLL) a s komorbiditami, v důsledku kterých nemohou podstoupit léčbu na bázi fludarabinu v plné dávce. Jedná se o pacienty o stavu výkonnosti 0-1 dle ECOG. Přípravek je hrazen do vyčerpání 12 cyklů terapie nebo do progrese onemocnění či výskytu nepřijatelné toxicity, dle toho, co nastane dříve. 2) v kombinačním režimu s rituximabem u dospělých pacientů s relabující nebo refrakterní chronickou lymfocytární leukémií (CLL) o stavu výkonnosti 0-1 dle ECOG, kteří splňují alespoň jedno z následujících kritérií: (a) jsou refrakterní na poslední léčbu; (b) došlo u nich k relapsu do 24 měsíců po ukončení předcházející léčby; (c) došlo u nich k relapsu a nejsou vhodní na chemo-imunoterapii; (d) je u nich prokázaná mutace TP53 nebo del17p. Přípravek je hrazen do progrese onemocnění (tj. i po vyčerpání 6 předepsaných cyklů rituximabu) nebo do projevů nepřijatelné toxicity, nejdéle po dobu 24 měsíců od 1. dne 1. cyklu s podáním rituximabu, dle toho, co nastane dříve.

Venetoklax je hrazen: 1) v kombinačním režimu s obinutuzumabem k léčbě dospělých pacientů s dříve neléčenou chronickou lymfocytární leukémií (CLL) a s komorbiditami, v důsledku kterých nemohou podstoupit léčbu na bázi fludarabinu v plné dávce. Jedná se o pacienty o stavu výkonnosti 0-1 dle ECOG. Přípravek je hrazen do vyčerpání 12 cyklů terapie nebo do progrese onemocnění či výskytu nepřijatelné toxicity, dle toho, co nastane dříve. 2) v kombinačním režimu s rituximabem u dospělých pacientů s relabující nebo refrakterní chronickou lymfocytární leukémií (CLL) o stavu výkonnosti 0-1 dle ECOG, kteří splňují alespoň jedno z následujících kritérií: (a) jsou refrakterní na poslední léčbu; (b) došlo u nich k relapsu do 24 měsíců po ukončení předcházející léčby; (c) došlo u nich k relapsu a nejsou vhodní na chemo-imunoterapii; (d) je u nich prokázaná mutace TP53 nebo del17p. Přípravek je hrazen do progrese onemocnění (tj. i po vyčerpání 6 předepsaných cyklů rituximabu) nebo do projevů nepřijatelné toxicity, nejdéle po dobu 24 měsíců od 1. dne 1. cyklu s podáním rituximabu, dle toho, co nastane dříve.

Venetoklax je hrazen v kombinaci s azacitidinem u nově diagnostikovaných dospělých pacientů s akutní myeloidní leukémií, kteří nejsou způsobilí pro intenzivní chemoterapii. Jedná se o pacienty, kteří dosud nebyli léčeni hypometylačními látkami. Přípravek je hrazen do progrese onemocnění či výskytu nepřijatelné toxicity, dle toho, co nastane dříve.

Název léku: IMBRUVICA

Účinná látka: ibrutinib

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk

Tento lék je také registrován k léčbě:

Waldenströmova makroglobulinemie
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

3.7.2015

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Lymfom z plášťových buněk
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

21.10.2014

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.5.2019 (po 1653 dnech)
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

21.10.2014

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.8.2018 (po 1380 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Ibrutinib v monoterapii je hrazen u dospělých pacientů o stavu výkonnosti 0-1 dle ECOG s chronickou lymfocytární leukémií (CLL), kteří splňují alespoň jedno z následujících kritérií: (a) jsou refrakterní na poslední léčbu; (b) došlo u nich k relapsu do 24 měsíců po ukončení předcházející léčby; (c) došlo u nich k relapsu a nejsou vhodní na chemo-imunoterapii; (d) je u nich prokázaná mutace TP53 nebo del17p Přípravek je hrazen do progrese onemocnění nebo projevů nepřijatelné toxicity. Pacienti nesmějí být souběžně léčeni warfarinem ani silnými inhibitory CYP3A4/5.

Ibrutinib je hrazen u dospělých pacientů s lymfomem z plášťových buněk (MCL) ve stavu výkonnosti dle ECOG 0-1, kteří již absolvovali alespoň jednu linii terapie zahrnující rituximab (s refrakteritou/relapsem do 24 měsíců po ukončení poslední podané terapie) a kteří již absolvovali alogenní transplantaci nebo jsou pro ni nevhodní. Léčba je hrazena do progrese onemocnění či nepřijatelné toxicity.

Název léku: ZYDELIG

Účinná látka: idelalisib

Registrován k léčbě:

non-Hodgkinský lymfom

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lu
 • lv
 • nl
 • pt
 • se
 • si

Tento lék je také registrován k léčbě:

Non-hodgkinský lymfom
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

18.9.2014

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

18.9.2014

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.8.2018 (po 1413 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Idelalisib je hrazen v kombinaci s rituximabem v terapii dospělých pacientů o stavu výkonnosti ECOG 0-2 s relabující nebo refrakterní chronickou lymfatickou leukémií (CLL) předléčených alespoň jednou linií chemo(imuno)terapie, u kterých došlo k časné progresi/časnému relapsu onemocnění (do 24 měsíců od ukončení předchozí terapie) a u kterých není vhodná další léčba cytotoxickou chemo(imuno)terapií, a to s ohledem na nepříznivou cytogenetiku onemocnění (delece p17/ mutace TP53) nebo na celkový zdravotní stav pacienta (komorbidity, vysoký věk). Léčba idelalisibem je hrazena do progrese onemocnění (tj. i po vyčerpání 8 předepsaných cyklů rituximabu) nebo projevů nepřijatelné toxicity.

Název léku: GAZYVARO

Účinná látka: obinutuzumab

Registrován k léčbě:

folikulární lymfom

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • si
 • sk

Tento lék je také registrován k léčbě:

Folikulární lymfom
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

13.6.2016

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.1.2019 (po 932 dnech)
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

23.7.2014

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.10.2015 (po 435 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Obinutuzumab je hrazen: 1) v kombinaci s chlorambucilem k léčbě dospělých pacientů s dříve neléčenou chronickou lymfocytární leukémií (CLL) a s komorbiditami, v důsledku kterých nemohou podstoupit léčbu na bázi fludarabinu v plné dávce. Léčba je hrazena do vyčerpání 6 cyklů terapie nebo do progrese onemocnění či výskytu nepřijatelné toxicity (co nastane dříve), 2a) u dospělých pacientů s dosud neléčeným pokročilým folikulárním lymfomem (FL) grade 1 až 3a, se středním až vysokým rizikem podle FLIPI, a to v kombinaci s chemoterapií v indukční fázi léčby a následně v monoterapii v rámci udržovací fáze léčby (po dobu až 2 let léčby) u pacientů, u kterých bylo dosaženo alespoň částečné odpovědi na léčbu. 2b) v kombinaci s bendamustinem (až 6 cyklů terapie) a v udržovací monoterapii (po dobu až 2 let léčby) u pacientů s folikulárním lymfomem (FL), kteří nedosáhli alespoň částečné odpovědi na léčbu zahrnující rituximab nebo zprogredovali do 6 měsíců po jejím ukončení. Podmínkou úhrady pro indikace léčby folikulárního lymfomu je stav výkonnosti pacientů podle škály ECOG 0-1, horší stav výkonnosti je přípustný pouze tehdy, pokud je prokazatelně způsoben pouze onemocněním folikulárním lymfomem (např. patologická zlomenina), což je nutno zdůvodnit v dokumentaci pacienta. Pokud dojde k progresi před vyčerpáním hrazené doby či počtu hrazených cyklů terapie, je léčba hrazena pouze do progrese.

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk

Tento lék je také registrován k léčbě:

Pemphigus
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

11.3.2019

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Granulomatóza s polyangiitidou
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

22.4.2013

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Mikroskopická polyangiitida
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

22.4.2013

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Revmatoidní artritida
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

6.7.2006

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.5.2008 (po 665 dnech)
Non-hodgkinský lymfom
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

2.6.1998

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.5.2008 (po 3621 dnech)
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

25.3.2009

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.9.2010 (po 525 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Rituximab je hrazen: 1) v léčbě folikulárního lymfomu III. a IV. klinického stadia nebo u rizikových nemocných II. klinického stádia (dle GELF kritérií), kde je indikována protinádorová terapie: a) v první linii, b) v relapsu po předchozí protinádorové terapii. 2) jako udržovací léčba folikulárního lymfomu v případě odpovědi na indukční léčbu: a) u pacientů s dosud neléčeným folikulárním lymfomem, aplikace jednou za 2 měsíce, b) u pacientů s relabovaným/refrakterním folikulárním lymfomem, aplikace jednou za 3 měsíce. Udržovací léčba je hrazena do progrese onemocnění nebo nejdéle po dobu dvou let. 3) v léčbě difúzního velkobuněčného nehodgkinského maligního lymfomu B řady CD 20+ v kombinaci s režimem typu CHOP (z důvodu toxicity je možné snížení dávek či vynechání některé složky kombinovaného režimu), u relabujícího onemocnění též v kombinaci s dalšími chemoterapeutickými režimy (konkrétně s režimy R-DHAP, R-ICE, R-GDP). 4) v léčbě primárního difuzního B-velkobuněčného lymfomu CNS v kombinaci s chemoterapií, jež ve svém schématu obsahuje vysoké dávky metotrexátu. 5) v léčbě chronické lymfatické leukémie a lymfomu z malých lymfocytů (CLL/SLL) v kombinaci s chemoterapií, v časném relapsu onemocnění též v kombinaci s idelalisibem. 6) v léčbě lymfomu z plášťových buněk a) v indukční terapii v kombinaci s chemoterapií v první linii i v léčbě pozdního relapsu, b) v udržovací terapii po předchozím dosažení parciální či kompletní remise jednou za 2-3 měsíce po dobu 3 let či do progrese onemocnění (co nastane dříve). 7) v léčbě lymfomu marginální zóny typu MALT u pacientů relabujících po (nebo nevhodných pro) lokální terapii. 8) v první linii léčby Burkittova lymfomu v kombinaci s chemoterapií. 9) v první linii léčby CD20+ akutní lymfoblastové leukémie/lymfoblastového lymfomu z B buněk v kombinaci s chemoterapií. 10) v léčbě Waldenströmovy makroglobulinémie v kombinaci s chemoterapií. 11) v léčbě AIHA (autoimunitní hemolytické anémie), a to: a) AIHA s chladovými protilátkami, b) AIHA s tepelnými protilátkami refrakterní na terapii kortikoidy u pacientů nevhodných ke splenektomii. 12) v léčbě pacientů s imunitní trombocytopenickou purpurou, kteří neodpovídají na 1. linii léčby (kortikosteroidy, imunoglobuliny) a absolvovali splenektomii nebo jsou k ní kontraindikováni. 13) v léčbě pacientů s trombotickou trombocytopenickou purpurou neodpovídající na kombinaci plazmaferézy s podáváním kortikosteroidů při iniciální léčbě či léčbě relapsu choroby. 14) u dospělých pacientů s ANCA asociovanými vaskulitidami (generalizovaným onemocněním ohrožujícím orgány): a) na indukční léčbě: s relapsem na léčbě systémovými kortikosteroidy s cyklofosfamidem, případně u pacientů, kde nelze pro komorbidity případně neakceptovatelné nežádoucí účinky cyklofosfamid v indukční léčbě použít, b) na udržovací léčbě: s relapsem na léčbě azathioprinem a systémovými kortikosteroidy, kdy nelze vzhledem k toxicitě či předchozímu dysefektu použít reindukci cyklofosfamidem, případně je udržovací léčba azathioprinem spojena s nepřijatelnými nežádoucími účinky či toxicitou. 15) u těžké aktivní revmatoidní artritidy v kombinaci s metotrexátem u dospělých pacientů, kteří neměli dostačující léčebnou odpověď na léčbu metotrexátem, leflunomidem nebo sulfasalazinem a alespoň jedním přípravkem ze skupiny inhibitorů TNF, nebo tuto léčbu netolerovali. Terapie by měla vést k poklesu aktivity onemocnění během 3 měsíců léčby a k dosažení remise (DAS28 méně než 2,6), nebo alespoň stavu nízké aktivity onemocnění (DAS28 méně než 3,2) během 6 měsíců léčby. Jestliže remise nebo nízké aktivity onemocnění není během 6 měsíců dosaženo, nebo dojde-li k poklesu účinnosti zavedené terapie při následných kontrolách v intervalu 3 měsíců, léčba rituximabem je ukončena a při přetrvávající aktivitě onemocnění je pacient přímo převeden na jiný přípravek biologické léčby. 16) u idiopatických forem membranózní glomerulonefritidy po vyčerpání léčby cyklofosfamidem a cyklosporinem A (selhání terapie či relaps, nepřijatelná toxicita, nevhodnost podání z hlediska stavu pacienta).

Rituximab je hrazen: 1) v léčbě folikulárního lymfomu III. a IV. klinického stadia nebo u rizikových nemocných II. klinického stádia (dle GELF kritérií), kde je indikována protinádorová terapie: a) v první linii, b) v relapsu po předchozí protinádorové terapii. 2) jako udržovací léčba folikulárního lymfomu v případě odpovědi na indukční léčbu: a) u pacientů s dosud neléčeným folikulárním lymfomem, aplikace jednou za 2 měsíce, b) u pacientů s relabovaným/refrakterním folikulárním lymfomem, aplikace jednou za 3 měsíce. Udržovací léčba je hrazena do progrese onemocnění nebo nejdéle po dobu dvou let. 3) v léčbě difúzního velkobuněčného nehodgkinského maligního lymfomu B řady CD 20+ v kombinaci s režimem typu CHOP (z důvodu toxicity je možné snížení dávek či vynechání některé složky kombinovaného režimu), u relabujícího onemocnění též v kombinaci s dalšími chemoterapeutickými režimy (konkrétně s režimy R-DHAP, R-ICE, R-GDP). 4) v léčbě primárního difuzního B-velkobuněčného lymfomu CNS v kombinaci s chemoterapií, jež ve svém schématu obsahuje vysoké dávky metotrexátu. 5) v léčbě chronické lymfatické leukémie a lymfomu z malých lymfocytů (CLL/SLL) v kombinaci s chemoterapií, v časném relapsu onemocnění též v kombinaci s idelalisibem. 6) v léčbě lymfomu z plášťových buněk a) v indukční terapii v kombinaci s chemoterapií v první linii i v léčbě pozdního relapsu, b) v udržovací terapii po předchozím dosažení parciální či kompletní remise jednou za 2-3 měsíce po dobu 3 let či do progrese onemocnění (co nastane dříve). 7) v léčbě lymfomu marginální zóny typu MALT u pacientů relabujících po (nebo nevhodných pro) lokální terapii. 8) v první linii léčby Burkittova lymfomu v kombinaci s chemoterapií. 9) v první linii léčby CD20+ akutní lymfoblastové leukémie/lymfoblastového lymfomu z B buněk v kombinaci s chemoterapií. 10) v léčbě Waldenströmovy makroglobulinémie v kombinaci s chemoterapií. 11) v léčbě AIHA (autoimunitní hemolytické anémie), a to: a) AIHA s chladovými protilátkami, b) AIHA s tepelnými protilátkami refrakterní na terapii kortikoidy u pacientů nevhodných ke splenektomii. 12) v léčbě pacientů s imunitní trombocytopenickou purpurou, kteří neodpovídají na 1. linii léčby (kortikosteroidy, imunoglobuliny) a absolvovali splenektomii nebo jsou k ní kontraindikováni. 13) v léčbě pacientů s trombotickou trombocytopenickou purpurou neodpovídající na kombinaci plazmaferézy s podáváním kortikosteroidů při iniciální léčbě či léčbě relapsu choroby. 14) u dospělých pacientů s ANCA asociovanými vaskulitidami (generalizovaným onemocněním ohrožujícím orgány): a) na indukční léčbě: s relapsem na léčbě systémovými kortikosteroidy s cyklofosfamidem, případně u pacientů, kde nelze pro komorbidity případně neakceptovatelné nežádoucí účinky cyklofosfamid v indukční léčbě použít, b) na udržovací léčbě: s relapsem na léčbě azathioprinem a systémovými kortikosteroidy, kdy nelze vzhledem k toxicitě či předchozímu dysefektu použít reindukci cyklofosfamidem, případně je udržovací léčba azathioprinem spojena s nepřijatelnými nežádoucími účinky či toxicitou. 15) u těžké aktivní revmatoidní artritidy v kombinaci s metotrexátem u dospělých pacientů, kteří neměli dostačující léčebnou odpověď na léčbu metotrexátem, leflunomidem nebo sulfasalazinem a alespoň jedním přípravkem ze skupiny inhibitorů TNF, nebo tuto léčbu netolerovali. Terapie by měla vést k poklesu aktivity onemocnění během 3 měsíců léčby a k dosažení remise (DAS28 méně než 2,6), nebo alespoň stavu nízké aktivity onemocnění (DAS28 méně než 3,2) během 6 měsíců léčby. Jestliže remise nebo nízké aktivity onemocnění není během 6 měsíců dosaženo, nebo dojde-li k poklesu účinnosti zavedené terapie při následných kontrolách v intervalu 3 měsíců, léčba rituximabem je ukončena a při přetrvávající aktivitě onemocnění je pacient přímo převeden na jiný přípravek biologické léčby. 16) u idiopatických forem membranózní glomerulonefritidy po vyčerpání léčby cyklofosfamidem a cyklosporinem A (selhání terapie či relaps, nepřijatelná toxicita, nevhodnost podání z hlediska stavu pacienta).

Rituximab k subkutánnímu podání o síle 1600 mg je hrazen v léčbě pacientů s dříve neléčenou a relabující/refrakterní chronickou lymfatickou leukémií v kombinaci s chemoterapií.

Rituximab podávaný subkutánně je hrazen: 1) u dosud neléčených nemocných s folikulárním lymfomem III. a IV. klinického stadia v kombinaci s chemoterapií 2) u difúzního velkobuněčného nehodgkinského maligního lymfomu B řady CD 20 pozitivní v kombinaci s režimem CHOP (cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin, prednizolon) 3) jako udržovací léčba u pacientů s dosud neléčeným folikulárním lymfomem, kteří odpověděli na indukční chemoterapeutickou léčbu, jednou za 2 měsíce, dokud nedojde k progresi onemocnění nebo nejdéle po dobu dvou let 4) jako udržovací léčba u pacientů s relabovaným/refrakterním folikulárním lymfomem, kteří odpověděli na indukční chemoterapeutickou léčbu, jednou za 3 měsíce, dokud nedojde k progresi onemocnění nebo nejdéle po dobu dvou let