2Mezoteliom

2 léků registrovaných v EU

1 léků hrazených v ČR

0 léky žádají o první úhradu

Název léku: ARMISARTE

Účinná látka: pemetrexed

Registrován k léčbě:

nemalobuněčný karcinom plic

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • dk
 • es
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pt
 • ro

Tento lék je také registrován k léčbě:

Nemalobuněčný karcinom plic
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

18.1.2016

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.5.2019 (po 1199 dnech)
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

18.1.2016

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.5.2019 (po 1199 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Pemetrexed je hrazen: 1) V kombinační léčbě s cisplatinou u pacientů s neresekovatelným maligním mezoteliomem pleury. 2) V 1. linii léčby v kombinaci s cisplatinou lokálně pokročilého nebo metastazujícího karcinomu plic pouze diagnosticky prokázaného adenokarcinomu a velkobuněčného histologického typu. Přípravek je podáván až do progrese onemocnění, z prostředků veřejného zdravotního pojištění jsou hrazeny maximálně 4 cykly léčby. 3) V monoterapii v rámci udržovací fáze léčby lokálně pokročilého nebo metastazujícího karcinomu plic histologického typu adenokarcinomu nebo velkobuněčného karcinomu u pacientů o výkonnostním stavu ECOG 0-1, kteří po 4 cyklech léčby 1. linie kombinací pemetrexedu a cisplatiny dosáhli objektivní odpovědi nebo stabilizace onemocnění. Léčba je hrazena do progrese onemocnění. 4) V 2. linii léčby lokálně pokročilého nebo metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic histologického typu adenokarcinomu nebo velkobuněčného karcinomu.

Název léku: ALIMTA

Účinná látka: pemetrexed

Registrován k léčbě:

nemalobuněčný karcinom plic

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • si

Tento lék je také registrován k léčbě:

Nemalobuněčný karcinom plic
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

20.9.2004

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

20.9.2004

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Mezoteliom není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.