6Karcinom štítné žlázy

tyreoidální karcinom

6 léků registrovaných v EU

2 léků hrazených v ČR

1 léky žádají o první úhradu

Název léku: CABOMETYX

Účinná látka: cabozantinib

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si

Tento lék je také registrován k léčbě:

Hepatocelulární karcinom
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

12.11.2018

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Renální karcinom
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

9.9.2016

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.4.2018 (po 569 dnech)
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

29.4.2022

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Karcinom štítné žlázy není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

Název léku: RETSEVMO

Účinná látka: selpercatinib

Registrován k léčbě:

nemalobuněčný karcinom plic

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • de
 • dk
 • fi
 • fr
 • gb
 • hu
 • it
 • lu
 • lv
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk

Tento lék je také registrován k léčbě:

Nemalobuněčný karcinom plic
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

11.2.2021

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Probíhá správní řízení o stanovení výše a podmínek první úhrady

Registrován v EU:

11.2.2021

Žádost o první úhradu:

25.11.2021

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Karcinom štítné žlázy není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

Název léku: LENVIMA

Účinná látka: lenvatinib

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pt
 • se
 • si
 • sk

Tento lék je také registrován k léčbě:

Karcinom endometria
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

29.11.2021

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Hepatocelulární karcinom
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

20.8.2018

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.3.2020 (po 559 dnech)
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

28.5.2015

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.8.2018 (po 1161 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Lenvatinib je hrazen v léčbě dospělých pacientů dosud neléčených pro karcinom štítné žlázy inhibitorem tyrozinkináz nebo léčených jedním předchozím léčebným režimem obsahujícím inhibitor tyrozinkináz. Pacienti musejí splňovat všechny tyto podmínky: stav výkonnosti dle ECOG 0-1, diagnóza progresivního, lokálně pokročilého nebo metastazujícího diferencovaného karcinomu štítné žlázy (papilární/folikulární/z Hürthleho buněk), který je rezistentní na léčbu radiojódem a u kterého není možné nebo vhodné použití alternativní lokoregionální terapeutické alternativy (zevní radioterapie, embolizace, intraluminální radiofrekvenční termoablace). Terapie je hrazena do progrese onemocnění. Rezistence na radiojód (RAI) je definována následovně: léze bez vychytávání jodu na RAI snímku nebo progrese po RAI léčbě během 12 měsíců po podání terapie RAI nebo podaná kumulativní dávka RAI větší nebo rovna 22,2 GBq.

Lenvatinib je hrazen jako monoterapie u dospělých pacientů: 1) s pokročilým nebo neresekovatelným hepatocelulárním karcinomem (HCC) s jaterní funkcí hodnocenou skóre A dle Child-Pughovy klasifikace. Jedná se o pacienty v dobrém celkovém stavu (ECOG 0-1). Terapie je hrazena do progrese onemocnění. 2) dosud nelécˇených pro karcinom štítné žlázy inhibitorem tyrozinkináz nebo lécˇených jedním prˇedchozím lécˇebným režimem obsahujícím inhibitor tyrozinkináz. Pacienti musejí splňovat všechny tyto podmínky: stav výkonnosti dle ECOG 0-1, diagnóza progresivního, lokálneˇ pokrocˇilého nebo metastazujícího diferencovaného karcinomu štítné žlázy (papilární/folikulární/z Hürthleho buněk), který je rezistentní na lécˇbu radiojódem a u kterého není možné nebo vhodné použití alternativní lokoregionální terapeutické alternativy (zevní radioterapie, embolizace, intraluminální radiofrekvencˇní termoablace). Terapie je hrazena do progrese onemocneˇní. Rezistence na radiojód (RAI) je definována následovně: léze bez vychytávání jodu na RAI snímku nebo progrese po RAI léčbě během 12 měsíců po podání terapie RAI nebo podaná kumulativní dávka RAI větší nebo rovna 22,2 GBq.

Název léku: NEXAVAR

Účinná látka: sorafenib

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk

Tento lék je také registrován k léčbě:

Hepatocelulární karcinom
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

29.10.2007

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.8.2009 (po 642 dnech)
Renální karcinom
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

19.7.2006

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.5.2008 (po 652 dnech)
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

23.5.2014

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.11.2015 (po 527 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Sorafenib je hrazen: I. v terapii metastazujícího karcinomu ledviny u pacientů, kteří vykazují ECOG performance status 0 - 1 a jsou bez aktivních CNS metastáz 1) ve druhé linii po selhání cytokinové léčby, 2) ve třetí linii u pacientů předléčených VEGF inhibitorem a mTOR inhibitorem. II. v léčbě dospělých pacientů dosud neléčených pro karcinom štítné žlázy cílenou terapií, thalidomidem nebo chemoterapií o stavu výkonnosti dle ECOG 0-1 s progresivním, lokálně pokročilým nebo metastazujícím diferencovaným (papilární/folikulární/z Hürthleho buněk) karcinomem štítné žlázy, který je rezistentní na léčbu radiojodem a u kterého není možné nebo vhodné použití alternativní lokoregionální terapeutické alternativy (zevní radioterapii, embolizaci, intraluminální radiofrekvenční termoablaci). Rezistence na radiojód (RAI) je definována následovně: léze bez vychytávání jodu na RAI snímku nebo kumulativní dávka RAI je větší nebo rovna 22,2 GBq nebo progrese po RAI léčbě během 16 měsíců od zařazení nebo po dvou léčbách pomocí RAI s odstupem 16 měsíců. Terapie je hrazena do progrese onemocnění. III. v léčbě inoperabilního nebo metastazujícího hepatocelulárního karcinomu s omezením na Child-Pugh třídu A nebo B, u pacientů, u kterých lokoregionální léčba (TACE) nepředstavuje léčebnou možnost. Léčba je hrazena do progrese onemocnění. Přípravek je podáván pacientům, kteří vykazují ECOG performance status 0-2.

Název léku: COMETRIQ

Účinná látka: cabozantinib

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • de
 • dk
 • fi
 • gb
 • hu
 • it
 • lv
 • nl
 • pt
 • se
 • sk
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

21.3.2014

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Karcinom štítné žlázy není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

Název léku: CAPRELSA

Účinná látka: vandetanib

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • de
 • dk
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

17.2.2012

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Karcinom štítné žlázy není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.