4Lymfom z plášťových buněk

4 léků registrovaných v EU

1 léků hrazených v ČR

1 léky žádají o první úhradu

Název léku: TECARTUS

Účinná látka: autologous anti-CD19-transduced CD3+ cells

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • de
 • fr
 • gb
 • gr
 • hu
 • it
 • pt
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

14.12.2020

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Lymfom z plášťových buněk není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

Název léku: VELCADE

Účinná látka: bortezomib

Registrován k léčbě:

mnohočetný myelom

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk

Tento lék je také registrován k léčbě:

Mnohočetný myelom
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

26.4.2004

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.5.2008 (po 1 466 dnech)
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

30.1.2015

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.5.2019 (po 1 552 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Bortezomib je hrazen: 1) v léčbě mnohočetného myelomu u nepředléčených dospělých pacientů, a) u kterých je vhodná vysokodávkovaná chemoterapie s transplantací hematopoetických krvetvorných buněk, a sice v kombinaci s dexametazonem nebo s dexametazonem a thalidomidem (vždy do podání celkové dávky 24 aplikací), u pacientů s renálním selháním též v kombinaci s doxorubicinem a dexametazonem (do podání celkové dávky 12 aplikací), b) u kterých není indikována transplantace kostní dřeně, a sice v kombinaci s melphalanem a prednisonem. V případě dosažení imunofenotypové kompletní remise dle kritérií IMWG je možné podat maximálně dva následné cykly terapie, v ostatních případech je bortezomib hrazen do podání celkové dávky odpovídající 52 aplikacím nebo do progrese onemocnění (co nastane dříve). 2) v léčbě mnohočetného myelomu u předléčených pacientů, kteří již podstoupili transplantaci kostní dřeně nebo jsou pro transplantaci nevhodní, a sice v kombinaci s dexametazonem. V případě dosažení imunofenotypové kompletní remise dle kritérií IMWG jsou hrazeny dva následné cykly terapie, v ostatních případech je bortezomib hrazen do podání celkové dávky odpovídající 44 aplikacím nebo do progrese onemocnění (co nastane dříve). 3) v léčbě relapsu lymfomu z plášťových buněk v kombinaci s rituximabem (případně též dexametazonem) u pacientů nevhodných k intenzivní chemoterapii s následnou alogenní transplantací, do progrese onemocnění 4) v léčbě první linie AL amyloidózy (s lehkými řetězci imunoglobulinů), a to v kombinaci s dexametazonem (případně též cyklofosfamidem) u pacientů nesplňujících přísná selekční kritéria provedení autologní transplantace (ASCT), do progrese onemocnění.

Název léku: IMBRUVICA

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk

Tento lék je také registrován k léčbě:

Waldenströmova makroglobulinemie
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

3.7.2015

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Chronická b-buněčná lymfocytární leukémie
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

21.10.2014

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.8.2018 (po 1 380 dnech)
Probíhá správní řízení o stanovení výše a podmínek první úhrady

Registrován v EU:

21.10.2014

Žádost o první úhradu:

26.10.2020

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Lymfom z plášťových buněk není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

Název léku: TORISEL

Účinná látka: temsirolimus

Registrován k léčbě:

renální karcinom

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • si
 • sk

Tento lék je také registrován k léčbě:

Renální karcinom
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

19.11.2007

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.7.2012 (po 1 686 dnech)
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

21.8.2009

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Lymfom z plášťových buněk není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.