5Lymfom z plášťových buněk

5 léků registrovaných v EU

1 léků hrazených v ČR

0 léky žádají o první úhradu

Název léku: JAYPIRCA

Účinná látka: pirtobrutinib

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • fi
 • hu
 • it
 • lv
 • pt
 • si
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

30.10.2023

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Lymfom z plášťových buněk není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

Název léku: TECARTUS

Účinná látka: autologous anti-CD19-transduced CD3+ cells

Registrován k léčbě:

akutní lymfoblastická leukemie

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • be
 • cz
 • de
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hu
 • it
 • lu
 • pl
 • pt
 • sk

Tento lék je také registrován k léčbě:

Akutní lymfoblastická leukemie
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

14.12.2020

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

14.12.2020

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Lymfom z plášťových buněk není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

Název léku: VELCADE

Účinná látka: bortezomib

Registrován k léčbě:

mnohočetný myelom

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk

Tento lék je také registrován k léčbě:

Mnohočetný myelom
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

26.4.2004

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

30.1.2015

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Lymfom z plášťových buněk není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

Název léku: IMBRUVICA

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk

Tento lék je také registrován k léčbě:

Waldenströmova makroglobulinemie
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

3.7.2015

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Chronická b-buněčná lymfocytární leukémie
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

21.10.2014

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.8.2018 (po 1380 dnech)
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

21.10.2014

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.5.2019 (po 1653 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Ibrutinib je hrazen u dospělých pacientů s lymfomem z plášťových buněk (MCL) ve stavu výkonnosti dle ECOG 0-1, kteří již absolvovali alespoň jednu linii terapie zahrnující rituximab (s refrakteritou/relapsem do 24 měsíců po ukončení poslední podané terapie) a kteří již absolvovali alogenní transplantaci nebo jsou pro ni nevhodní. Léčba je hrazena do progrese onemocnění či nepřijatelné toxicity.

Ibrutinib v monoterapii je hrazen u dospělých pacientů o stavu výkonnosti 0-1 dle ECOG s chronickou lymfocytární leukémií (CLL), kteří splňují alespoň jedno z následujících kritérií: (a) jsou refrakterní na poslední léčbu; (b) došlo u nich k relapsu do 24 měsíců po ukončení předcházející léčby; (c) došlo u nich k relapsu a nejsou vhodní na chemo-imunoterapii; (d) je u nich prokázaná mutace TP53 nebo del17p Přípravek je hrazen do progrese onemocnění nebo projevů nepřijatelné toxicity. Pacienti nesmějí být souběžně léčeni warfarinem ani silnými inhibitory CYP3A4/5.

Název léku: TORISEL

Účinná látka: temsirolimus

Registrován k léčbě:

renální karcinom

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • si
 • sk

Tento lék je také registrován k léčbě:

Renální karcinom
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

19.11.2007

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.7.2012 (po 1686 dnech)
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

21.8.2009

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Lymfom z plášťových buněk není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.