10Mnohočetný myelom

10 léků registrovaných v EU

4 léků hrazených v ČR

1 léky žádají o první úhradu

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  Tento lék je také registrován k léčbě:

  Hodgkinův lymfom
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  16.11.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Non-hodgkinský lymfom
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  16.11.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Lymfoblastová leukémie nebo lymfom z buněčných prekurzorů
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  16.11.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Akutní myeloidní leukémie
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  16.11.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Neuroblastom
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  16.11.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Karcinom vaječníku
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  16.11.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Transplantace hematopoetických progenitorových buněk
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  16.11.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Karcinom prsu
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  16.11.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  16.11.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -

  Tato indikace Mnohočetný myelom není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

  Název léku: BLENREP

  Účinná látka: belantamab mafodotin

  Příbalová informace

  Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Detail léku na Olécích.cz

  Mapa léku v EU

  Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

   Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

   Registrován v EU:

   25.8.2020

   Žádost o první úhradu:

   -

   První úhrada v ČR:

   -

   Tato indikace Mnohočetný myelom není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

   Název léku: SARCLISA

   Účinná látka: isatuximab

   Příbalová informace

   Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

   Detail léku na Olécích.cz

   Mapa léku v EU

   Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

    Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

    Registrován v EU:

    30.5.2020

    Žádost o první úhradu:

    -

    První úhrada v ČR:

    -

    Tato indikace Mnohočetný myelom není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

    Název léku: NINLARO

    Účinná látka: ixazomib

    Příbalová informace

    Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

    Detail léku na Olécích.cz

    Mapa léku v EU

    Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

    • at
    • be
    • bg
    • cy
    • cz
    • de
    • dk
    • ee
    • es
    • fi
    • fr
    • gb
    • gr
    • hr
    • hu
    • ie
    • it
    • lt
    • lu
    • lv
    • mt
    • nl
    • pl
    • pt
    • ro
    • se
    • si
    • sk
    Probíhá správní řízení o stanovení výše a podmínek první úhrady

    Registrován v EU:

    21.11.2016

    Žádost o první úhradu:

    28.8.2020

    První úhrada v ČR:

    -

    Tato indikace Mnohočetný myelom není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

    Název léku: DARZALEX

    Účinná látka: daratumumab

    Příbalová informace

    Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

    Detail léku na Olécích.cz

    Mapa léku v EU

    Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

    • at
    • be
    • bg
    • cy
    • cz
    • de
    • dk
    • ee
    • es
    • fi
    • fr
    • gb
    • gr
    • hr
    • hu
    • ie
    • it
    • lt
    • lu
    • lv
    • mt
    • nl
    • pl
    • pt
    • ro
    • se
    • si
    • sk
    Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

    Registrován v EU:

    20.5.2016

    Žádost o první úhradu:

    -

    První úhrada v ČR:

    1.8.2019 (po 1168 dnech)

    Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Daratumumab je hrazen: 1) v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s relabujícím a refrakterním mnohočetným myelomem, kteří absolvovali již nejméně 3 linie léčby, včetně inhibitoru proteazomu a imunomodulační látky, a kteří při poslední terapii vykázali progresi nemoci, 2) v kombinaci s bortezomibem a dexametazonem k léčbě dospělých pacientů s mnohočetným myelomem, kteří podstoupili alespoň jednu předchozí linii léčby a kteří již podstoupili transplantaci kostní dřeně nebo jsou pro transplantaci kostní dřeně nevhodní, nejsou refrakterní na bortezomib, nejsou vhodní pro léčbu režimem na bázi lenalidomidu (refrakterita na lenalidomid nebo kontraindikace lenalidomidu nebo nepřijatelná toxicita lenalidomidu v případě, že byl použit v poslední linii léčby). V obou uvedených indikacích je podmínkou úhrady stav výkonnosti dle ECOG 0-1 (stav výkonnosti ECOG 2 je přípustný, pouze pokud je prokazatelně způsoben pouze relapsem mnohočetného myelomu, např. v případech náhle vzniklé kompresivní zlomeniny obratle) a terapie daratumumabem je hrazena do progrese onemocnění nebo do projevů nepřijatelné toxicity.

    Daratumumab je hrazen v kombinaci s lenalidomidem a dexametazonem k léčbě dospělých pacientů s mnohočetným myelomem, kteří splňují všechny následující podmínky: (1) podstoupili alespoň jednu předchozí linii léčby a kteří již podstoupili transplantaci kostní dřeně nebo jsou pro transplantaci kostní dřeně nevhodní, (2) mají stav výkonnosti dle ECOG 0-1 (stav výkonnosti ECOG 2 je přípustný, pouze pokud je prokazatelně způsoben pouze relapsem mnohočetného myelomu, např. v případech náhle vzniklé kompresivní zlomeniny obratle), (3) nejsou refrakterní na lenalidomid. Terapie daratumumabem je hrazena do progrese onemocnění dle platných kritérií IMWG (Mezinárodní pracovní skupiny pro myelom) nebo do projevů nepřijatelné toxicity.

    Daratumumab je hrazen: 1) v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s relabujícím a refrakterním mnohočetným myelomem, kteří absolvovali již nejméně 3 linie léčby, včetně inhibitoru proteazomu a imunomodulační látky, a kteří při poslední terapii vykázali progresi nemoci, 2) v kombinaci s bortezomibem a dexametazonem k léčbě dospělých pacientů s mnohočetným myelomem, kteří podstoupili alespoň jednu předchozí linii léčby a kteří již podstoupili transplantaci kostní dřeně nebo jsou pro transplantaci kostní dřeně nevhodní, nejsou refrakterní na bortezomib, nejsou vhodní pro léčbu režimem na bázi lenalidomidu (refrakterita na lenalidomid nebo kontraindikace lenalidomidu nebo nepřijatelná toxicita lenalidomidu v případě, že byl použit v poslední linii léčby). V obou uvedených indikacích je podmínkou úhrady stav výkonnosti dle ECOG 0-1 (stav výkonnosti ECOG 2 je přípustný, pouze pokud je prokazatelně způsoben pouze relapsem mnohočetného myelomu, např. v případech náhle vzniklé kompresivní zlomeniny obratle) a terapie daratumumabem je hrazena do progrese onemocnění nebo do projevů nepřijatelné toxicity.

    Název léku: EMPLICITI

    Účinná látka: elotuzumab

    Příbalová informace

    Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

    Detail léku na Olécích.cz

    Mapa léku v EU

    Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

    • at
    • be
    • bg
    • cy
    • cz
    • de
    • dk
    • ee
    • es
    • fi
    • fr
    • gb
    • gr
    • hr
    • hu
    • ie
    • it
    • lt
    • lu
    • lv
    • mt
    • nl
    • pl
    • pt
    • ro
    • se
    • si
    • sk
    Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

    Registrován v EU:

    11.5.2016

    Žádost o první úhradu:

    -

    První úhrada v ČR:

    1.10.2018 (po 873 dnech)

    Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Elotuzumab je hrazen v kombinaci s lenalidomidem a dexamethasonem v léčbě dospělých pacientů s diagnózou relabujícího/refrakterního mnohočetného myelomu a se stavem výkonnosti dle ECOG 0-1 (stav výkonnosti ECOG 2 je přípustný, pouze pokud je prokazatelně způsoben pouze relapsem mnohočetného myelomu, např. v případech náhle vzniklé kompresivní zlomeniny obratle). Jedná se o pacienty: 1) kteří již prodělali dvě nebo tři předchozí linie léčby (přitom v předchozí léčbě mohl být použit z účinných/nosných terapií bortezomib, thalidomid, případně lenalidomid - úhrada elotuzumabu po lenalidomidu je možná pouze pokud pacient na předchozí terapii lenalidomidem dosáhl alespoň částečné odpovědi a na této terapii neprogredoval dříve než za 9 měsíců po poslední dávce, léčbu neukončil pro nežádoucí účinek stupně závažnosti nejméně 3, a zároveň nebyl léčen více než 9 cykly lenalidomidu), 2) s delecí chromozomu 17p (tj. del (17p)+), kteří již prodělali jednu předchozí linii léčby 3) s translokací mezi chromozomy 4 a 14 (tj. t(4;14)+), kteří již prodělali jednu předchozí linii léčby. Léčba elotuzumabem v kombinaci s lenalidomidem a dexamethasonem je hrazena do progrese onemocnění dle platných kritérií IMWG (Mezinárodní pracovní skupiny pro myelom) nebo do nepřijatelné toxicity.

    Název léku: KYPROLIS

    Účinná látka: carfilzomib

    Příbalová informace

    Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

    Detail léku na Olécích.cz

    Mapa léku v EU

    Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

    • at
    • be
    • bg
    • cy
    • cz
    • de
    • dk
    • ee
    • es
    • fi
    • fr
    • gb
    • gr
    • hr
    • hu
    • ie
    • it
    • lt
    • lu
    • lv
    • mt
    • nl
    • pl
    • pt
    • ro
    • se
    • si
    • sk
    Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

    Registrován v EU:

    19.11.2015

    Žádost o první úhradu:

    -

    První úhrada v ČR:

    1.11.2017 (po 713 dnech)

    Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Karfilzomib je hrazen v kombinaci s lenalidomidem a dexamethasonem k léčbě dospělých pacientů s mnohočetným myelomem, kteří již prodělali jednu až tři předchozí linie léčby a kteří již podstoupili transplantaci kostní dřeně nebo jsou pro transplantaci kostní dřeně nevhodní. Jedná se o pacienty se stavem výkonnosti dle ECOG 0-1 (stav výkonnosti ECOG 2 je přípustný, pouze pokud je prokazatelně způsoben pouze relapsem mnohočetného myelomu, např. v případech náhle vzniklé kompresivní zlomeniny obratle), u kterých nedošlo k progresi onemocnění během léčby režimy založenými na bortezomibu ani v průběhu prvních tří měsíců léčby lenalidomidem nebo (pokud byl lenalidomid naposledy použitým režimem) v průběhu léčby lenalidomidem. Léčba je hrazena do progrese onemocnění dle platných kritérií IMWG (Mezinárodní pracovní skupiny pro myelom), do projevů nepřijatelné toxicity nebo do vyčerpání 18 cyklů podávání karfilzomibu. V případě ukončení léčby karflizomibem z důvodu nepřijatelné toxicity nebo vyčerpání 18 cyklů terapie karfilzomibem, je nadále hrazena terapie ostatními složkami režimu, tj. lenalidomidem a dexamethasonem, do progrese onemocnění či projevů nepřijatelné toxicity.

    Karfilzomib je hrazen v kombinaci s dexamethasonem k léčbě dospělých pacientů s mnohočetným myelomem, kteří prodělali 1-3 linie léčby, se stavem výkonnosti ECOG 0-1 (stav výkonnosti ECOG 2-3 je přípustný, pouze pokud je prokazatelně způsoben pouze relapsem mnohočetného myelomu, např. v případech náhle vzniklé kompresivní zlomeniny obratle), nejsou refrakterní vůči bortezomibu. Léčba je hrazena do progrese onemocnění dle platných kritérií IMWG (Mezinárodní pracovní skupiny pro myelom) nebo do projevů nepřijatelné toxicity.

    Název léku: FARYDAK

    Účinná látka: panobinostat

    Příbalová informace

    Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

    Detail léku na Olécích.cz

    Mapa léku v EU

    Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

    • at
    • be
    • bg
    • cy
    • cz
    • de
    • dk
    • ee
    • es
    • fi
    • fr
    • gb
    • gr
    • hr
    • hu
    • ie
    • it
    • lt
    • lu
    • lv
    • mt
    • nl
    • pl
    • pt
    • ro
    • se
    • si
    • sk
    Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

    Registrován v EU:

    28.8.2015

    Žádost o první úhradu:

    -

    První úhrada v ČR:

    -

    Tato indikace Mnohočetný myelom není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

    Název léku: CAELYX

    Účinná látka: doxorubicin

    Příbalová informace

    Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

    Detail léku na Olécích.cz

    Mapa léku v EU

    Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

    • at
    • be
    • bg
    • cy
    • cz
    • de
    • dk
    • ee
    • es
    • fi
    • fr
    • gb
    • gr
    • hr
    • hu
    • ie
    • it
    • lt
    • lu
    • lv
    • mt
    • nl
    • pl
    • pt
    • ro
    • se
    • si
    • sk

    Tento lék je také registrován k léčbě:

    Karcinom prsu
    Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

    Registrován v EU:

    10.1.2003

    Žádost o první úhradu:

    -

    První úhrada v ČR:

    -
    Karcinom vaječníku
    Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

    Registrován v EU:

    24.10.2000

    Žádost o první úhradu:

    -

    První úhrada v ČR:

    -
    Kaposiho sarkom
    Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

    Registrován v EU:

    21.6.1996

    Žádost o první úhradu:

    -

    První úhrada v ČR:

    -
    Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

    Registrován v EU:

    14.12.2007

    Žádost o první úhradu:

    -

    První úhrada v ČR:

    -

    Tato indikace Mnohočetný myelom není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

    Název léku: VELCADE

    Účinná látka: bortezomib

    Registrován k léčbě:

    lymfom z plášťových buněk

    Příbalová informace

    Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

    Detail léku na Olécích.cz

    Mapa léku v EU

    Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

    • at
    • be
    • bg
    • cy
    • cz
    • de
    • dk
    • ee
    • es
    • fi
    • fr
    • gb
    • gr
    • hr
    • hu
    • ie
    • it
    • lt
    • lu
    • lv
    • mt
    • nl
    • pl
    • pt
    • ro
    • se
    • si
    • sk