7Mnohočetný myelom

7 léků registrovaných v EU

4 léků hrazených v ČR

0 léky žádají o první úhradu

Název léku: SARCLISA

Účinná látka: isatuximab

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  30.5.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -

  Tato indikace Mnohočetný myelom není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

  Název léku: BLENREP

  Účinná látka: belantamab mafodotin

  Příbalová informace

  Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Detail léku na Olécích.cz

  Mapa léku v EU

  Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

   Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

   Registrován v EU:

   25.8.2020

   Žádost o první úhradu:

   -

   První úhrada v ČR:

   -

   Tato indikace Mnohočetný myelom není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

   Název léku: NINLARO

   Účinná látka: ixazomib

   Příbalová informace

   Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

   Detail léku na Olécích.cz

   Mapa léku v EU

   Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

   • at
   • be
   • bg
   • cy
   • cz
   • de
   • dk
   • ee
   • es
   • fi
   • fr
   • gb
   • gr
   • hr
   • hu
   • ie
   • it
   • lt
   • lu
   • lv
   • mt
   • nl
   • pl
   • pt
   • ro
   • se
   • si
   • sk
   Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

   Registrován v EU:

   21.11.2016

   Žádost o první úhradu:

   -

   První úhrada v ČR:

   1.3.2019 (po 830 dnech)

   Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Ixazomib je hrazen v kombinaci s lenalidomidem a dexametazonem k léčbě dospělých pacientů s mnohočetným myelomem ve stavu výkonnosti 0-1 dle ECOG (stav výkonnosti ECOG 2 je přípustný, pouze pokud je prokazatelně způsoben pouze relapsem mnohočetného myelomu, např. v případech náhle vzniklé kompresivní zlomeniny obratle), kteří již podstoupili transplantaci kostní dřeně nebo jsou pro transplantaci kostní dřeně nevhodní a kteří 1) vykazují přítomnost jedné nebo více vysoce rizikových cytogenetických abnormalit zahrnujících deleci chromozomu 17p [del(17p)], translokaci mezi chromozomy 4 a 14 [t(4;14)] a translokaci mezi chromozomy 14 a 16 [t(14;16)] a kteří již prodělali nejméně jednu předchozí linii léčby nebo 2) již prodělali dvě až tři předchozí linie léčby a nespadají pod skupinu ad 1). Léčba je hrazena do progrese onemocnění dle platných kritérií IMWG (Mezinárodní pracovní skupiny pro myelom) nebo do projevů nepřijatelné toxicity.

   Název léku: DARZALEX

   Účinná látka: daratumumab

   Příbalová informace

   Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

   Detail léku na Olécích.cz

   Mapa léku v EU

   Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

   • at
   • be
   • bg
   • cy
   • cz
   • de
   • dk
   • ee
   • es
   • fi
   • fr
   • gb
   • gr
   • hr
   • hu
   • ie
   • it
   • lt
   • lu
   • lv
   • mt
   • nl
   • pl
   • pt
   • ro
   • se
   • si
   • sk
   Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

   Registrován v EU:

   20.5.2016

   Žádost o první úhradu:

   -

   První úhrada v ČR:

   1.8.2019 (po 1168 dnech)

   Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Daratumumab je hrazen: 1) v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s relabujícím a refrakterním mnohočetným myelomem, kteří absolvovali již nejméně 3 linie léčby, včetně inhibitoru proteazomu a imunomodulační látky, a kteří při poslední terapii vykázali progresi nemoci, 2) v kombinaci s bortezomibem a dexametazonem k léčbě dospělých pacientů s mnohočetným myelomem, kteří podstoupili alespoň jednu předchozí linii léčby a kteří již podstoupili transplantaci kostní dřeně nebo jsou pro transplantaci kostní dřeně nevhodní, nejsou refrakterní na bortezomib, nejsou vhodní pro léčbu režimem na bázi lenalidomidu (refrakterita na lenalidomid nebo kontraindikace lenalidomidu nebo nepřijatelná toxicita lenalidomidu v případě, že byl použit v poslední linii léčby). V obou uvedených indikacích je podmínkou úhrady stav výkonnosti dle ECOG 0-1 (stav výkonnosti ECOG 2 je přípustný, pouze pokud je prokazatelně způsoben pouze relapsem mnohočetného myelomu, např. v případech náhle vzniklé kompresivní zlomeniny obratle) a terapie daratumumabem je hrazena do progrese onemocnění nebo do projevů nepřijatelné toxicity.

   Daratumumab je hrazen v kombinaci s lenalidomidem a dexametazonem k léčbě dospělých pacientů s mnohočetným myelomem, kteří splňují všechny následující podmínky: (1) podstoupili alespoň jednu předchozí linii léčby a kteří již podstoupili transplantaci kostní dřeně nebo jsou pro transplantaci kostní dřeně nevhodní, (2) mají stav výkonnosti dle ECOG 0-1 (stav výkonnosti ECOG 2 je přípustný, pouze pokud je prokazatelně způsoben pouze relapsem mnohočetného myelomu, např. v případech náhle vzniklé kompresivní zlomeniny obratle), (3) nejsou refrakterní na lenalidomid. Terapie daratumumabem je hrazena do progrese onemocnění dle platných kritérií IMWG (Mezinárodní pracovní skupiny pro myelom) nebo do projevů nepřijatelné toxicity.

   Daratumumab je hrazen: 1) v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s relabujícím a refrakterním mnohočetným myelomem, kteří absolvovali již nejméně 3 linie léčby, včetně inhibitoru proteazomu a imunomodulační látky, a kteří při poslední terapii vykázali progresi nemoci, 2) v kombinaci s bortezomibem a dexametazonem k léčbě dospělých pacientů s mnohočetným myelomem, kteří podstoupili alespoň jednu předchozí linii léčby a kteří již podstoupili transplantaci kostní dřeně nebo jsou pro transplantaci kostní dřeně nevhodní, nejsou refrakterní na bortezomib, nejsou vhodní pro léčbu režimem na bázi lenalidomidu (refrakterita na lenalidomid nebo kontraindikace lenalidomidu nebo nepřijatelná toxicita lenalidomidu v případě, že byl použit v poslední linii léčby). V obou uvedených indikacích je podmínkou úhrady stav výkonnosti dle ECOG 0-1 (stav výkonnosti ECOG 2 je přípustný, pouze pokud je prokazatelně způsoben pouze relapsem mnohočetného myelomu, např. v případech náhle vzniklé kompresivní zlomeniny obratle) a terapie daratumumabem je hrazena do progrese onemocnění nebo do projevů nepřijatelné toxicity.

   Název léku: EMPLICITI

   Účinná látka: elotuzumab

   Příbalová informace

   Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

   Detail léku na Olécích.cz

   Mapa léku v EU

   Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

   • at
   • be
   • bg
   • cy
   • cz
   • de
   • dk
   • ee
   • es
   • fi
   • fr
   • gb
   • gr
   • hr
   • hu
   • ie
   • it
   • lt
   • lu
   • lv
   • mt
   • nl
   • pl
   • pt
   • ro
   • se
   • si
   • sk
   Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

   Registrován v EU:

   11.5.2016

   Žádost o první úhradu:

   -

   První úhrada v ČR:

   1.10.2018 (po 873 dnech)

   Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Elotuzumab je hrazen v kombinaci s lenalidomidem a dexamethasonem v léčbě dospělých pacientů s diagnózou relabujícího/refrakterního mnohočetného myelomu a se stavem výkonnosti dle ECOG 0-1 (stav výkonnosti ECOG 2 je přípustný, pouze pokud je prokazatelně způsoben pouze relapsem mnohočetného myelomu, např. v případech náhle vzniklé kompresivní zlomeniny obratle). Jedná se o pacienty: 1) kteří již prodělali dvě nebo tři předchozí linie léčby (přitom v předchozí léčbě mohl být použit z účinných/nosných terapií bortezomib, thalidomid, případně lenalidomid - úhrada elotuzumabu po lenalidomidu je možná pouze pokud pacient na předchozí terapii lenalidomidem dosáhl alespoň částečné odpovědi a na této terapii neprogredoval dříve než za 9 měsíců po poslední dávce, léčbu neukončil pro nežádoucí účinek stupně závažnosti nejméně 3, a zároveň nebyl léčen více než 9 cykly lenalidomidu), 2) s delecí chromozomu 17p (tj. del (17p)+), kteří již prodělali jednu předchozí linii léčby 3) s translokací mezi chromozomy 4 a 14 (tj. t(4;14)+), kteří již prodělali jednu předchozí linii léčby. Léčba elotuzumabem v kombinaci s lenalidomidem a dexamethasonem je hrazena do progrese onemocnění dle platných kritérií EBMT (Evropské skupiny pro transplantaci krve a kostní dřeně) / IMWG (Mezinárodní pracovní skupiny pro myelom) nebo do nepřijatelné toxicity.

   Název léku: KYPROLIS

   Účinná látka: carfilzomib

   Příbalová informace

   Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

   Detail léku na Olécích.cz

   Mapa léku v EU

   Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

   • at
   • be
   • bg
   • cy
   • cz
   • de
   • dk
   • ee
   • es
   • fi
   • fr
   • gb
   • gr
   • hr
   • hu
   • ie
   • it
   • lt
   • lu
   • lv
   • mt
   • nl
   • pl
   • pt
   • ro
   • se
   • si
   • sk
   Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

   Registrován v EU:

   19.11.2015

   Žádost o první úhradu:

   -

   První úhrada v ČR:

   1.11.2017 (po 713 dnech)

   Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Karfilzomib je hrazen v kombinaci s lenalidomidem a dexametazonem k léčbě dospělých pacientů s mnohočetným myelomem, kteří již prodělali jednu až tři předchozí linie léčby a kteří již podstoupili transplantaci kostní dřeně nebo jsou pro transplantaci kostní dřeně nevhodní. Jedná se o pacienty se stavem výkonnosti dle ECOG 0-1 (stav výkonnosti ECOG 2 je přípustný, pouze pokud je prokazatelně způsoben pouze relapsem mnohočetného myelomu, např. v případech náhle vzniklé kompresivní zlomeniny obratle), u kterých nedošlo k progresi onemocnění během léčby režimy založenými na bortezomibu ani v průběhu prvních tří měsíců léčby lenalidomidem nebo (pokud byl lenalidomid naposledy použitým režimem) v průběhu léčby lenalidomidem. Léčba je hrazena do progrese onemocnění dle platných kritérií IMWG (Mezinárodní pracovní skupiny pro myelom), do projevů nepřijatelné toxicity nebo do vyčerpání 18 cyklů podávání karfilzomibu. V případě ukončení léčby karflizomibem z důvodu nepřijatelné toxicity nebo vyčerpání 18 cyklů terapie karfilzomibem, je nadále hrazena terapie ostatními složkami režimu, tj. lenalidomidem a dexametazonem, do progrese onemocnění či projevů nepřijatelné toxicity.

   Název léku: FARYDAK

   Účinná látka: panobinostat

   Příbalová informace

   Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

   Detail léku na Olécích.cz

   Mapa léku v EU

   Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

   • at
   • be
   • bg
   • cy
   • cz
   • de
   • dk
   • ee
   • es
   • fi
   • fr
   • gb
   • gr
   • hr
   • hu
   • ie
   • it
   • lt
   • lu
   • lv
   • mt
   • nl
   • pl
   • pt
   • ro
   • se
   • si
   • sk
   Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

   Registrován v EU:

   28.8.2015

   Žádost o první úhradu:

   -

   První úhrada v ČR:

   -

   Tato indikace Mnohočetný myelom není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.