6Karcinom pankreatu

karcinom slinivky břišní

6 léků registrovaných v EU

2 léků hrazených v ČR

1 léky žádají o první úhradu

Název léku: LYNPARZA

Účinná látka: olaparib

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk

Tento lék je také registrován k léčbě:

Karcinom prostaty
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

25.3.2022

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Karcinom prsu
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

25.3.2022

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.12.2021 (po dnech)
Karcinom vaječníku
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

16.12.2014

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.9.2018 (po 1355 dnech)
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

25.3.2022

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Karcinom pankreatu není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

Název léku: ONIVYDE

Účinná látka: irinotecan hydrochloride trihydrate

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pt
 • ro
 • si
 • sk
Probíhá správní řízení o stanovení výše a podmínek první úhrady

Registrován v EU:

14.10.2016

Žádost o první úhradu:

8.7.2020

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Karcinom pankreatu není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

Název léku: ABRAXANE

Účinná látka: paclitaxel

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • it
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • si
 • sk

Tento lék je také registrován k léčbě:

Nemalobuněčný karcinom plic
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

26.2.2015

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Karcinom prsu
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

11.1.2008

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.1.2013 (po 1817 dnech)
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

27.10.2014

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.2.2017 (po 828 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Léčivý přípravek s obsahem paklitaxelu vázaného na albumin je hrazen: 1) u pacientek s metastatickým karcinomem prsu o výkonnostním stavu ECOG 0-2 předléčených antracykliny nebo kontraindikovaných k antracyklinům, u kterých by byla vhodná terapie docetaxelem nebo 3týdenními cykly paklitaxelu, ale které nemohou být léčeny standardními přípravky s obsahem taxanů z důvodu kontraindikace nebo projevů toxicity při předchozí léčbě taxany, 2) v kombinaci s gemcitabinem v první linii léčby dospělých pacientů o výkonnostním stavu ECOG 0-2 s metastazujícím karcinomem pankreatu.

Název léku: AFINITOR

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk

Tento lék je také registrován k léčbě:

Karcinom žaludku
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

26.5.2016

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Karcinom plic
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

26.5.2016

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Karcinom prsu
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

23.7.2012

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.9.2014 (po 770 dnech)
Neuroendokrinní tumory
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

24.8.2011

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Renální karcinom
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

3.8.2009

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.11.2010 (po 455 dnech)
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

24.8.2011

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.11.2012 (po 435 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Everolimus je hrazen v léčbě neresekovatelných nebo metastazujících, dobře a středně diferencovaných pankreatických neuroendokrinních tumorů s progresí během předchozích 12 měsíců. Pacienti musejí mít výkonnostní stav dle ECOG/WHO nejvýše 2; nesmí prodělat arteriální embolizaci v játrech v předchozích 6 měsících, kryoablaci nebo radiofrekvenční ablaci hepatální metastázy v předchozích 2 měsících nebo být dlouhodobě léčeni kortikoidy či jinými imunosupresivy. Léčba je ukončena, pokud je radiologicky dokumentována progrese onemocnění podle RECIST kritérií.

Everolimus je hrazen: 1) maximálně ve 3. linii terapie (včetně terapie cytokiny) u pacientů s metastatickým renálním karcinomem (předléčených sunitinibem nebo pazopanibem, případně též axitinibem či sorafenibem), u kterých došlo k progresi podle RECIST kritérií během VEGF-cílené terapie nebo po ní. 2) v kombinaci s exemestanem v léčbě postmenopauzálních žen s hormonálně pozitivním HER2 negativním pokročilým karcinomem prsu bez symptomatického viscerálního postižení s recidivou nebo progresí onemocnění po předchozí léčbě nesteroidním inhibitorem aromatáz. 3) v léčbě neresekovatelných nebo metastazujících dobře a středně diferencovaných pankreatických neuroendokrinních tumorů s progresí během předchozích 12 měsíců. Pacienti nesmí prodělat arteriální embolizaci v játrech v předchozích 6 měsících, kryoablaci nebo radiofrekvenční ablaci hepatální metastázy v předchozích 2 měsících nebo být dlouhodobě léčeni kortikoidy či jinými imunosupresivy. Ve výše uvedených indikacích musí být klinický status pacienta dle ECOG 0-2. Léčba je ukončena při progresi onemocnění podle RECIST kritérií.

Název léku: SUTENT

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk

Tento lék je také registrován k léčbě:

Neuroendokrinní tumory
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

29.11.2010

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Stromální nádory zažívacího traktu
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

19.7.2006

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.5.2008 (po 652 dnech)
Renální karcinom
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

19.7.2006

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.5.2008 (po 652 dnech)
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

29.11.2010

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Karcinom pankreatu není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

Název léku: TARCEVA

Účinná látka: erlotinib

Registrován k léčbě:

nemalobuněčný karcinom plic

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk

Tento lék je také registrován k léčbě:

Nemalobuněčný karcinom plic
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

19.9.2005

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.5.2008 (po 955 dnech)
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

24.1.2007

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Karcinom pankreatu není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.