5Non-hodgkinský lymfom

5 léků registrovaných v EU

1 léků hrazených v ČR

1 léky žádají o první úhradu

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • de
 • gb
 • hr
 • hu
 • it
 • pt
 • ro

Tento lék je také registrován k léčbě:

Mnohočetný myelom
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

16.11.2020

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Hodgkinův lymfom
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

16.11.2020

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Lymfoblastová leukémie nebo lymfom z buněčných prekurzorů
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

16.11.2020

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Akutní myeloidní leukémie
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

16.11.2020

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Neuroblastom
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

16.11.2020

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Karcinom vaječníku
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

16.11.2020

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Transplantace hematopoetických progenitorových buněk
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

16.11.2020

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Karcinom prsu
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

16.11.2020

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

16.11.2020

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Non-hodgkinský lymfom není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

Název léku: ZYDELIG

Účinná látka: idelalisib

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lu
 • lv
 • nl
 • pt
 • se
 • si

Tento lék je také registrován k léčbě:

Chronická b-buněčná lymfocytární leukémie
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

18.9.2014

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.8.2018 (po 1413 dnech)
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

18.9.2014

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Non-hodgkinský lymfom není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

Název léku: ADCETRIS

Účinná látka: brentuximab vedotin

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk

Tento lék je také registrován k léčbě:

Kožní t-buněčný lymfom
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

15.12.2017

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Hodgkinův lymfom
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

25.10.2012

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.2.2019 (po 2290 dnech)
Anaplastický velkobuněčný lymfom
Probíhá správní řízení o stanovení výše a podmínek první úhrady

Registrován v EU:

25.10.2012

Žádost o první úhradu:

27.4.2022

První úhrada v ČR:

-
Probíhá správní řízení o stanovení výše a podmínek první úhrady

Registrován v EU:

25.10.2012

Žádost o první úhradu:

17.12.2021

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Non-hodgkinský lymfom není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

Název léku: PIXUVRI

Účinná látka: pixantrone dimaleate

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • bg
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • it
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • si
 • sk
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

10.5.2012

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Non-hodgkinský lymfom není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk

Tento lék je také registrován k léčbě:

Pemphigus
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

11.3.2019

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Granulomatóza s polyangiitidou
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

22.4.2013

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Mikroskopická polyangiitida
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

22.4.2013

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Chronická b-buněčná lymfocytární leukémie
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

25.3.2009

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.9.2010 (po 525 dnech)
Revmatoidní artritida
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

6.7.2006

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.5.2008 (po 665 dnech)
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

2.6.1998

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.5.2008 (po 3621 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Rituximab je hrazen: 1) v léčbě folikulárního lymfomu III. a IV. klinického stadia nebo u rizikových nemocných II. klinického stádia (dle GELF kritérií), kde je indikována protinádorová terapie: a) v první linii, b) v relapsu po předchozí protinádorové terapii. 2) jako udržovací léčba folikulárního lymfomu v případě odpovědi na indukční léčbu: a) u pacientů s dosud neléčeným folikulárním lymfomem, aplikace jednou za 2 měsíce, b) u pacientů s relabovaným/refrakterním folikulárním lymfomem, aplikace jednou za 3 měsíce. Udržovací léčba je hrazena do progrese onemocnění nebo nejdéle po dobu dvou let. 3) v léčbě difúzního velkobuněčného nehodgkinského maligního lymfomu B řady CD 20+ v kombinaci s režimem typu CHOP (z důvodu toxicity je možné snížení dávek či vynechání některé složky kombinovaného režimu), u relabujícího onemocnění též v kombinaci s dalšími chemoterapeutickými režimy (konkrétně s režimy R-DHAP, R-ICE, R-GDP). 4) v léčbě primárního difuzního B-velkobuněčného lymfomu CNS v kombinaci s chemoterapií, jež ve svém schématu obsahuje vysoké dávky metotrexátu. 5) v léčbě chronické lymfatické leukémie a lymfomu z malých lymfocytů (CLL/SLL) v kombinaci s chemoterapií, v časném relapsu onemocnění též v kombinaci s idelalisibem. 6) v léčbě lymfomu z plášťových buněk a) v indukční terapii v kombinaci s chemoterapií v první linii i v léčbě pozdního relapsu, b) v udržovací terapii po předchozím dosažení parciální či kompletní remise jednou za 2-3 měsíce po dobu 3 let či do progrese onemocnění (co nastane dříve). 7) v léčbě lymfomu marginální zóny typu MALT u pacientů relabujících po (nebo nevhodných pro) lokální terapii. 8) v první linii léčby Burkittova lymfomu v kombinaci s chemoterapií. 9) v první linii léčby CD20+ akutní lymfoblastové leukémie/lymfoblastového lymfomu z B buněk v kombinaci s chemoterapií. 10) v léčbě Waldenströmovy makroglobulinémie v kombinaci s chemoterapií. 11) v léčbě AIHA (autoimunitní hemolytické anémie), a to: a) AIHA s chladovými protilátkami, b) AIHA s tepelnými protilátkami refrakterní na terapii kortikoidy u pacientů nevhodných ke splenektomii. 12) v léčbě pacientů s imunitní trombocytopenickou purpurou, kteří neodpovídají na 1. linii léčby (kortikosteroidy, imunoglobuliny) a absolvovali splenektomii nebo jsou k ní kontraindikováni. 13) v léčbě pacientů s trombotickou trombocytopenickou purpurou neodpovídající na kombinaci plazmaferézy s podáváním kortikosteroidů při iniciální léčbě či léčbě relapsu choroby. 14) u dospělých pacientů s ANCA asociovanými vaskulitidami (generalizovaným onemocněním ohrožujícím orgány): a) na indukční léčbě: s relapsem na léčbě systémovými kortikosteroidy s cyklofosfamidem, případně u pacientů, kde nelze pro komorbidity případně neakceptovatelné nežádoucí účinky cyklofosfamid v indukční léčbě použít, b) na udržovací léčbě: s relapsem na léčbě azathioprinem a systémovými kortikosteroidy, kdy nelze vzhledem k toxicitě či předchozímu dysefektu použít reindukci cyklofosfamidem, případně je udržovací léčba azathioprinem spojena s nepřijatelnými nežádoucími účinky či toxicitou. 15) u těžké aktivní revmatoidní artritidy v kombinaci s metotrexátem u dospělých pacientů, kteří neměli dostačující léčebnou odpověď na léčbu metotrexátem, leflunomidem nebo sulfasalazinem a alespoň jedním přípravkem ze skupiny inhibitorů TNF, nebo tuto léčbu netolerovali. Terapie by měla vést k poklesu aktivity onemocnění během 3 měsíců léčby a k dosažení remise (DAS28 méně než 2,6), nebo alespoň stavu nízké aktivity onemocnění (DAS28 méně než 3,2) během 6 měsíců léčby. Jestliže remise nebo nízké aktivity onemocnění není během 6 měsíců dosaženo, nebo dojde-li k poklesu účinnosti zavedené terapie při následných kontrolách v intervalu 3 měsíců, léčba rituximabem je ukončena a při přetrvávající aktivitě onemocnění je pacient přímo převeden na jiný přípravek biologické léčby. 16) u idiopatických forem membranózní glomerulonefritidy po vyčerpání léčby cyklofosfamidem a cyklosporinem A (selhání terapie či relaps, nepřijatelná toxicita, nevhodnost podání z hlediska stavu pacienta).

Rituximab podávaný subkutánně je hrazen: 1) u dosud neléčených nemocných s folikulárním lymfomem III. a IV. klinického stadia v kombinaci s chemoterapií 2) u difúzního velkobuněčného nehodgkinského maligního lymfomu B řady CD 20 pozitivní v kombinaci s režimem CHOP (cyklofosfamid, doxorubicin, vinkristin, prednizolon) 3) jako udržovací léčba u pacientů s dosud neléčeným folikulárním lymfomem, kteří odpověděli na indukční chemoterapeutickou léčbu, jednou za 2 měsíce, dokud nedojde k progresi onemocnění nebo nejdéle po dobu dvou let 4) jako udržovací léčba u pacientů s relabovaným/refrakterním folikulárním lymfomem, kteří odpověděli na indukční chemoterapeutickou léčbu, jednou za 3 měsíce, dokud nedojde k progresi onemocnění nebo nejdéle po dobu dvou let

Rituximab k subkutánnímu podání o síle 1600 mg je hrazen v léčbě pacientů s dříve neléčenou a relabující/refrakterní chronickou lymfatickou leukémií v kombinaci s chemoterapií.