30Karcinom prsu

mammakarcinom

30 léků registrovaných v EU

15 léků hrazených v ČR

5 léky žádají o první úhradu

Název léku: CELDOXOME PEGYLATED LIPOSOMAL

Účinná látka: doxorubicin hydrochloride

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • hu
 • it
 • lv

Tento lék je také registrován k léčbě:

Karcinom vaječníku
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

15.9.2022

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Mnohočetný myelom
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

15.9.2022

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Kaposiho sarkom
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

15.09.2022

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

15.9.2022

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Karcinom prsu není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

Název léku: ZOLSKETIL

Účinná látka: doxorubicin

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  Tento lék je také registrován k léčbě:

  Ovariální karcinom
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  31.05.2022

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Kaposiho sarkom
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  31.05.2022

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Mnohočetný myelom
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  31.05.2022

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  31.05.2022

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -

  Tato indikace Karcinom prsu není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

  Název léku: LYNPARZA

  Příbalová informace

  Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Detail léku na Olécích.cz

  Mapa léku v EU

  Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  • at
  • be
  • bg
  • cy
  • cz
  • de
  • dk
  • ee
  • es
  • fi
  • fr
  • gb
  • gr
  • hr
  • hu
  • ie
  • it
  • lt
  • lu
  • lv
  • nl
  • pl
  • pt
  • ro
  • se
  • si
  • sk

  Tento lék je také registrován k léčbě:

  Karcinom pankreatu
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  25.03.2022

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Karcinom prostaty
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  25.03.2022

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Karcinom vaječníku
  Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

  Registrován v EU:

  16.12.2014

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  1.9.2018 (po 1355 dnech)
  Karcinom vejcovodů
  Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

  Registrován v EU:

  16.12.2014

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  1.9.2018 (po 1355 dnech)
  Peritoneální karcinom
  Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

  Registrován v EU:

  16.12.2014

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  1.9.2018 (po 1355 dnech)
  Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

  Registrován v EU:

  25.3.2022

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  1.12.2021 (po dnech)

  Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Olaparib v lékové formě tablet je hrazen v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s diagnózou HER2-negativního lokálně pokročilého nebo metastazujícího karcinomu prsu s pozitivní zárodečnou (germinální) mutací BRCA1/2 a s výkonnostním stavem 0-1 dle ECOG, kteří nebyli v minulosti léčeni chemoterapií pro lokálně pokročilé nebo metastazující onemocnění. Předchozí (neo)adjuvantní terapie má zahrnovat antracyklin a taxan, kromě pacientů, kteří nebyli pro tuto léčbu vhodní. U pacientů, kteří mají HR-pozitivní karcinom prsu, muselo rovněž dojít k progresi na nebo po předchozí hormonální terapii, nebo nejsou vhodní pro hormonální léčbu.

  Olaparib v lékové formě tablet je hrazen v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s diagnózou HER2-negativního lokálně pokročilého nebo metastazujícího karcinomu prsu s pozitivní zárodečnou (germinální) mutací BRCA1/2 a s výkonnostním stavem 0-1 dle ECOG, kteří nebyli v minulosti léčeni chemoterapií pro lokálně pokročilé nebo metastazující onemocnění. Předchozí (neo)adjuvantní terapie má zahrnovat antracyklin a taxan, kromě pacientů, kteří nebyli pro tuto léčbu vhodní. U pacientů, kteří mají HR-pozitivní karcinom prsu, muselo rovněž dojít k progresi na nebo po předchozí hormonální terapii, nebo nejsou vhodní pro hormonální léčbu.

  Olaparib v lékové formě tablet je hrazen v udržovací léčbě dospělých pacientek s pokročilým (stádium FIGO III, FIGO IV) high-grade serózním či endometroidním epiteliálním karcinomem vaječníku, vejcovodu nebo primárně peritoneálním karcinomem s prokázanou BRCA1/2 mutací, které na terapii prvoliniové chemoterapie režimem obsahujícím platinu dosáhly odpovědi (parciální či kompletní remise) přetrvávající po ukončení platinové chemoterapie. Jedná se o pacientky nepředléčené bevacizumabem, ve stavu výkonnosti 0-1 dle ECOG. Udržovací léčba olaparibem musí být zahájena do 8 týdnů po poslední dávce platinového derivátu. Léčba olaparibem je hrazena do progrese onemocnění nebo neakceptovatelné toxicity. U pacientek s přetrvávající kompletní remisí je úhrada navíc omezena vyčerpáním dvou let léčby, po dvou letech mohou v léčbě pokračovat pouze pacientky s reziduálním onemocněním (přetrvávající parciální remisí).

  Olaparib v lékové formě tablet o síle 150 mg je hrazen v monoterapii k udržovací léčbě pacientek s relabujícím high-grade serózním epitelovým nádorem vaječníku, vejcovodu nebo primárně peritoneálním karcinomem citlivým na léčbu deriváty platiny. Pacientky musí mít prokázanou mutaci BRCA1/2 a ECOG 0-1. Pacientky musí být předléčeny minimálně dvěma platinovými režimy, přitom poslední podaná léčba derivátem platiny musí vést k léčebné odpovědi (tj. k dosažení úplné či částečné remise). Udržovací léčba olaparibem musí být zahájena do 8 týdnů po poslední dávce platinového derivátu. Léčba je hrazena do progrese onemocnění.

  Název léku: TRODELVY

  Účinná látka: sacituzumab govitecan

  Příbalová informace

  Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Detail léku na Olécích.cz

  Mapa léku v EU

  Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  • be
  • cy
  • cz
  • de
  • dk
  • es
  • fi
  • fr
  • gb
  • gr
  • hr
  • hu
  • it
  • lt
  • lu
  • lv
  • pl
  • pt
  • ro
  • si
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  22.11.2021

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -

  Tato indikace Karcinom prsu není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

  Příbalová informace

  Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Detail léku na Olécích.cz

  Mapa léku v EU

  Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  • at
  • be
  • bg
  • cy
  • cz
  • de
  • dk
  • ee
  • es
  • fi
  • fr
  • gb
  • gr
  • hr
  • hu
  • it
  • lt
  • lu
  • lv
  • nl
  • pl
  • pt
  • ro
  • si
  • sk

  Tento lék je také registrován k léčbě:

  Karcinom žaludku
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  25.4.2022

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Karcinom děložního hrdla
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  25.04.2022

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Endometriální karcinom
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  20.11.2021

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Karcinom jícnu
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  24.6.2021

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Kolorektální karcinom
  Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

  Registrován v EU:

  21.1.2021

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  1.9.2022 (po 588 dnech)
  Renální karcinom
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  26.8.2019

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Karcinom hlavy a krku
  Probíhá správní řízení o stanovení výše a podmínek první úhrady

  Registrován v EU:

  4.9.2018

  Žádost o první úhradu:

  29.9.2022

  První úhrada v ČR:

  -
  Karcinom přechodného epitelu
  Probíhá správní řízení o stanovení výše a podmínek první úhrady

  Registrován v EU:

  24.8.2017

  Žádost o první úhradu:

  14.3.2019

  První úhrada v ČR:

  -
  Hodgkinův lymfom
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  2.5.2017

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Nemalobuněčný karcinom plic
  Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

  Registrován v EU:

  29.7.2016

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  1.3.2019 (po 945 dnech)
  Melanom
  Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

  Registrován v EU:

  17.7.2015

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  1.2.2018 (po 930 dnech)
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  19.10.2021

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -

  Tato indikace Karcinom prsu není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

  Název léku: TUKYSA

  Účinná látka: tucatinib

  Registrován k léčbě:

  metastazující karcinom

  Příbalová informace

  Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Detail léku na Olécích.cz

  Mapa léku v EU

  Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  • at
  • bg
  • cy
  • de
  • dk
  • ee
  • fi
  • fr
  • gb
  • gr
  • hu
  • it
  • lv
  • pt
  • ro
  • se
  • si

  Tento lék je také registrován k léčbě:

  Metastazující karcinom
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  11.2.2021

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Probíhá správní řízení o stanovení výše a podmínek první úhrady

  Registrován v EU:

  11.2.2021

  Žádost o první úhradu:

  31.3.2022

  První úhrada v ČR:

  -

  Tato indikace Karcinom prsu není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

  Název léku: ENHERTU

  Účinná látka: trastuzumab deruxtecan

  Registrován k léčbě:

  karcinom žaludku

  Příbalová informace

  Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Detail léku na Olécích.cz

  Mapa léku v EU

  Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  • at
  • bg
  • cy
  • de
  • dk
  • es
  • fi
  • fr
  • gb
  • gr
  • hr
  • hu
  • it
  • lu
  • lv
  • pt
  • ro
  • si

  Tento lék je také registrován k léčbě:

  Karcinom žaludku
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  13.12.2022

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Probíhá správní řízení o stanovení výše a podmínek první úhrady

  Registrován v EU:

  18.1.2021

  Žádost o první úhradu:

  14.12.2021

  První úhrada v ČR:

  -

  Tato indikace Karcinom prsu není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

  Název léku: PHESGO

  Účinná látka: pertuzumab, trastuzumab

  Registrován k léčbě:

  karcinom prsu

  Příbalová informace

  Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Detail léku na Olécích.cz

  Mapa léku v EU

  Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  • at
  • bg
  • cy
  • cz
  • de
  • dk
  • es
  • fi
  • fr
  • gb
  • gr
  • hr
  • hu
  • it
  • lt
  • lu
  • lv
  • nl
  • pt
  • ro
  • si
  • sk

  Tento lék je také registrován k léčbě:

  Karcinom prsu
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  21.12.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Probíhá správní řízení o stanovení výše a podmínek první úhrady

  Registrován v EU:

  18.1.2021

  Žádost o první úhradu:

  14.12.2021

  První úhrada v ČR:

  -

  Tato indikace Karcinom prsu není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

  Příbalová informace

  Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Detail léku na Olécích.cz

  Mapa léku v EU

  Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  • de
  • gb
  • hr
  • hu
  • it
  • pt
  • ro

  Tento lék je také registrován k léčbě:

  Mnohočetný myelom
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  16.11.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Hodgkinův lymfom
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  16.11.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Non-hodgkinský lymfom
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  16.11.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Lymfoblastová leukémie nebo lymfom z buněčných prekurzorů
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  16.11.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Akutní myeloidní leukémie
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  16.11.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Neuroblastom
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  16.11.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Karcinom vaječníku
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  16.11.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Transplantace hematopoetických progenitorových buněk
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  16.11.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -
  Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

  Registrován v EU:

  16.11.2020

  Žádost o první úhradu:

  -

  První úhrada v ČR:

  -

  Tato indikace Karcinom prsu není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

  Název léku: PIQRAY

  Účinná látka: alpelisib

  Příbalová informace

  Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

  Detail léku na Olécích.cz

  Mapa léku v EU

  Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

  • at
  • be
  • bg
  • cy
  • de
  • dk
  • es
  • fi
  • fr
  • gb
  • gr
  • hr
  • hu
  • it
  • lu
  • lv
  • nl
  • pl
  • pt
  • ro
  • se
  • si