3Metastazující karcinom

3 léků registrovaných v EU

1 léků hrazených v ČR

0 léky žádají o první úhradu

Název léku: VERZENIOS

Účinná látka: abemaciclib

Registrován k léčbě:

karcinom prsu

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk

Tento lék je také registrován k léčbě:

Karcinom prsu
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

27.9.2018

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.5.2021 (po 947 dnech)
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

1.4.2022

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Metastazující karcinom není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

Název léku: TUKYSA

Účinná látka: tucatinib

Registrován k léčbě:

karcinom prsu

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • it
 • lu
 • lv
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si

Tento lék je také registrován k léčbě:

Karcinom prsu
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

11.2.2021

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.9.2023 (po 932 dnech)
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

11.2.2021

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.9.2023 (po 932 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Tukatinib je hrazen v kombinaci s trastuzumabem a kapecitabinem k léčbě dospělých pacientů s HER2 pozitivním, lokálně pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu, kteří absolvovali alespoň 2 předchozí anti-HER2 léčebné režimy pro metastatické onemocnění. Pacienti musí kumulativně splnit tyto podmínky: a) výkonnostní stav 0-1 dle ECOG; b) prokázaná HER2 pozitivita validní laboratorní metodou. Léčba je hrazena do progrese onemocnění nebo neakceptovatelné toxicity.

Název léku: BRAFTOVI

Účinná látka: encorafenib

Registrován k léčbě:

kolorektální karcinom, melanom

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cz
 • de
 • dk
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk

Tento lék je také registrován k léčbě:

Kolorektální karcinom
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

2.6.2020

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.8.2021 (po 425 dnech)
Melanom
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

20.8.2018

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.10.2020 (po 773 dnech)
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

2.6.2020

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Metastazující karcinom není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.