11Karcinom prostaty

11 léků registrovaných v EU

7 léků hrazených v ČR

0 léky žádají o první úhradu

Název léku: CAMCEVI

Účinná látka: leuprorelin mesilate

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • es
 • hr
 • hu
 • it
 • lv
 • pt
 • ro
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

24.05.2022

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Karcinom prostaty není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

Název léku: ORGOVYX

Účinná látka: relugolix

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • fi
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • pt
 • ro
 • si
 • sk
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

29.04.2022

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.1.2023 (po 247 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Relugolix je v monoterapii hrazen u pacientů s karcinomem prostaty, a to: 1) v neoadjuvanci před radioterapií či konkomitantně s ní u primárně lokálně pokročilého karcinomu prostaty; 2) při biochemickém relapsu po radikální prostatektomii nebo radioterapii po dobu maximálně 6 měsíců; 3) jako součást androgenní deprivace u lokálně pokročilého karcinomu prostaty u nemocných s vysokou hodnotou PSA, u kterých není vhodné lokální řešení s kurativním záměrem (chirurgický zákrok nebo radioterapie), kontinuální monoterapie nesmí přesáhnout 3 roky; 4) jako součást androgenní deprivace u metastatického karcinomu prostaty TxNxM1, kontinuální monoterapie nesmí přesáhnout 3 roky. Z prostředků veřejného zdravotního pojištění není přípravek hrazen u symptomatických pacientů s mnohočetnou generalizací a v neoadjuvantní léčbě před radikální prostatektomií (RAPE).

Název léku: LYNPARZA

Účinná látka: olaparib

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk

Tento lék je také registrován k léčbě:

Karcinom pankreatu
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

25.3.2022

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Karcinom prsu
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

25.3.2022

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.12.2021 (po dnech)
Karcinom vaječníku
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

16.12.2014

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.9.2018 (po 1355 dnech)
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

25.3.2022

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Karcinom prostaty není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

Název léku: NUBEQA

Účinná látka: darolutamide

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

27.3.2020

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.6.2021 (po 431 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Darolutamid je hrazen u pacientů s nemetastatickým, kastračně rezistentním karcinomem prostaty ve vysokém riziku rozvoje metastáz, s dobou do zdvojení hladiny PSA menší nebo rovno 10 měsíců. Jedná se o pacienty se stavem výkonnosti 0-1 dle ECOG, kontinuálně léčené androgen-deprivační terapií (LHRH analogy nebo po orchiektomii). Terapie je hrazena do progrese onemocnění nebo do rozvoje nepřijatelných projevů toxicity.

Název léku: ERLEADA

Účinná látka: apalutamide

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

14.01.2019

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.10.2020 (po 626 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Apalutamid je hrazen: 1) u pacientů s nemetastatickým, kastračně rezistentním karcinomem prostaty ve vysokém riziku rozvoje metastáz, s dobou do zdvojení hladiny PSA menší nebo rovno 10 měsíců. Jedná se o pacienty se stavem výkonnosti 0-1 dle ECOG, kontinuálně léčené androgen-deprivační terapií (LHRH analogy či antagonisty nebo po orchiektomii). Terapie je hrazena do progrese onemocnění nebo do rozvoje nepřijatelných projevů toxicity. 2) v kombinaci s androgen deprivační terapií (ADT) u pacientů s metastatickým, hormonálně senzitivním karcinomem prostaty (mHSPC) se stavem výkonnosti 0-1 dle ECOG. ADT je užívána před nasazením apalutamidu nejdéle po dobu 6 měsíců pro metastatické onemocnění anebo celkově 3 roky. Léčba je hrazena do progrese onemocnění nebo do rozvoje nepřijatelných projevů toxicity.

Název léku: TOOKAD

Účinná látka: padeliporfin

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • de
 • hu
 • it
 • lv
 • pt
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

10.11.2017

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-

Tato indikace Karcinom prostaty není v České republice zdravotními pojišťovnami hrazená.

Název léku: XTANDI

Účinná látka: enzalutamide

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

21.6.2013

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.11.2014 (po 498 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Enzalutamid je hrazen: 1) u pacientů s nemetastatickým, kastračně rezistentním karcinomem prostaty ve vysokém riziku rozvoje metastáz, s dobou do zdvojení hladiny PSA menší nebo rovno 10 měsíců, kontinuálně léčených androgen-deprivační terapií (LHRH analogy či antagonisty nebo po orchiektomii); 2) v kombinaci s androgen deprivační terapií (ADT) u pacientů s metastatickým, hormonálně senzitivním karcinomem prostaty. ADT je užívána před nasazením enzalutamidu nejdéle po dobu 6 měsíců pro metastatické onemocnění anebo celkově 3 roky. Pro obě indikace platí následující: Přípravek je hrazen u pacientů v celkovém stavu 0-1 dle ECOG. Přípravek je hrazen do progrese onemocnění dle kritérií RECIST nebo do rozvoje nepřijatelných projevů toxicity.

Enzalutamid je hrazen 1) u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty se stavem výkonnosti 0-2 dle ECOG dříve léčených docetaxelem, u kterých došlo k progresi onemocnění. Pacienti mohou být předléčeni jednou až dvěma liniemi chemoterapie. Léčba je hrazena do progrese onemocnění (progrese onemocnění dle kritérií RECIST nebo výskytu nepříznivé skeletální příhody), 2) u asymptomatických či mírně symptomatických pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty a se stavem výkonnosti 0-1 dle ECOG po selhání androgenní deprivační terapie, u nichž dosud nebyla chemoterapie klinicky indikována. Léčba je hrazena do progrese onemocnění dle kritérií RECIST.

Enzalutamid je hrazen: 1) u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty se stavem výkonnosti 0-2 dle ECOG dříve léčených docetaxelem, u kterých došlo k progresi onemocnění. Pacienti mohou být předléčeni jednou až dvěma liniemi chemoterapie. Léčba je hrazena do progrese onemocnění (progrese onemocnění dle kritérií RECIST nebo výskytu nepříznivé skeletální příhody); 2) u asymptomatických či mírně symptomatických pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty a se stavem výkonnosti 0-1 dle ECOG po selhání androgenní deprivační terapie, u nichž dosud nebyla chemoterapie klinicky indikována. Léčba je hrazena do progrese onemocnění dle kritérií RECIST.

Název léku: ZYTIGA

Účinná látka: abiraterone

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

5.9.2011

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.7.2013 (po 665 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Abirateron acetát je hrazen v kombinaci s prednisonem nebo prednisolonem 1) u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty se stavem výkonnosti 0-2 dle ECOG dříve léčených docetaxelem, u kterých došlo k progresi onemocnění. Pacienti mohou být předléčeni jednou až dvěma liniemi chemoterapie (docetaxelem). Léčba je hrazena do progrese onemocnění (rentgenologické progrese nebo výskytu nepříznivé skeletální příhody) 2) u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty se stavem výkonnosti dle ECOG 0-1, kteří jsou asymptomatičtí nebo mírně symptomatičtí po selhání androgenní deprivační léčby a u nichž dosud nebyla chemoterapie klinicky indikována, a u nichž bolest způsobená maligním onemocněním dosahuje na škále BPI (Brief Pain Inventory) pouze hodnot 0-1 (tj. bez symptomů bolesti). Terapie abirateronem je hrazena do progrese onemocnění. 3) v kombinaci s androgen deprivační terapií (ADT) u pacientů s nově diagnostikovaným metastatickým hormonálně senzitivním karcinomem prostaty (mHSPC) s vysokým rizikem (podmínka splnění 2 ze 3 následujících kritérií: Gleason skóre větší nebo rovno 8, přítomnost 3 a více kostních metastáz, přítomnost viscerálních metastáz), kteří ADT dosud nebyli léčeni nebo u nichž byla léčba zahájena během posledních 3 měsíců, o stavu výkonnosti ECOG PS 0-1. Léčba je hrazena do progrese (klinické nebo radiologické) nebo do výskytu nezvládnutelné toxicity.

Název léku: JEVTANA

Účinná látka: cabazitaxel

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • nl
 • pt
 • ro
 • si
 • sk
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

17.3.2011

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.6.2013 (po 807 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Kabazitaxel v kombinaci s prednisonem nebo prednisolonem je hrazen v terapii metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty pacientům se stavem výkonnosti ECOG 0-1 dříve léčeným režimem obsahujícím docetaxel. Pacienti mohou být předléčeni jednou až dvěma liniemi chemoterapie (docetaxelem). Léčba je hrazena do progrese onemocnění (progrese PSA nebo bolesti nebo rentgenologické progrese nádoru nebo výskytu nepříznivé skeletální příhody), maximálně však do 10 podaných cyklů léčivého přípravku. Přípravek není hrazen pacientům s periferní neuropatií nebo stomatitidou 2. či vyššího stupně a pacientům se závažnými komorbiditami (včetně duplicitních malignit).

Název léku: FIRMAGON

Účinná látka: degarelix

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lu
 • lv
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk