2Karcinom žaludku

2 léků registrovaných v EU

2 léků hrazených v ČR

0 léky žádají o první úhradu

Název léku: CYRAMZA

Účinná látka: ramucirumab

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk

Tento lék je také registrován k léčbě:

Hepatocelulární karcinom
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

1.8.2019

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Nemalobuněčný karcinom plic
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

25.1.2016

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Kolorektální karcinom
Zatím nebylo požádáno o úhradu léku v této indikaci

Registrován v EU:

25.1.2016

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

-
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

19.12.2014

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.2.2018 (po 1140 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Ramucirumab je hrazen v kombinaci s paklitaxelem v léčbě dospělých pacientů s pokročilým karcinomem žaludku nebo adenokarcinomem gastroezofageální junkce s progresí choroby po předchozí chemoterapii kombinací platiny a fluoropyrimidinu, jejichž stav výkonnosti dle ECOG dosahuje hodnot 0-1. Pokud je z důvodu toxicity nutno přerušit nebo ukončit podávání paklitaxelu v rámci kombinovaného režimu, je možno pokračovat v léčbě ramucirumabem, pokud je podávání ramucirumabu samotného dobře snášeno. Léčba ramucirumabem se ukončuje při zjištění progrese či při netoleranci léčby ramucirumabem.

Název léku: TEYSUNO

Účinná látka: tegafur / gimeracil / oteracil

Příbalová informace

Stáhněte si aktuální příbalovou informaci dostupnou na státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Detail léku na Olécích.cz

Mapa léku v EU

Tato mapa poskytuje orientační pohled na dostupnost léku v EU a nikterak nezobrazuje výše a podmínky úhrady v jednotlivých členských státech EU. Vychází z dat o viditelnosti regulované ceny v oficiálních národních databázích, která velmi často koresponduje s ukončením správního řízení o ceně a úhradě léku. Viditelnost ceny neznamená automaticky dostupnost léků v dané zemi a naopak, pokud cena není vidět, může být lék poskytován ve specifických režimech individuálním pacientům.

 • at
 • be
 • bg
 • cy
 • cz
 • de
 • dk
 • ee
 • es
 • fi
 • fr
 • gb
 • gr
 • hr
 • hu
 • ie
 • it
 • lt
 • lu
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • se
 • si
 • sk
Lék je hrazen dle podmínek indikačního omezení úhrady

Registrován v EU:

14.3.2011

Žádost o první úhradu:

-

První úhrada v ČR:

1.10.2013 (po 932 dnech)

Aktuální znění indikačního omezení úhrady ze serveru O lécích: Přípravky s obsahem kombinace léčivých látek tegafur, gimeracil a oteracil jsou hrazeny v kombinaci cisplatinou k léčbě pokročilého karcinomu žaludku pro dospělé pacienty.